Projekt edukacyjny "DAĆ IM NADZIEJĘ"

Misyjny program edukacyjny to przyjęcie do swojego życia biednego dziecka z kraju misyjnego i zapewnienie mu możliwości edukacji. Poprzez misjonarza mieszkające daleko od siebie osoby, różniące się kulturą i zwyczajami, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo. Kto pragnie wziąć udział w programie, zobowiązuje się do opłacenia kosztów jego kształcenia przez okres przynajmniej jednego roku. Po upływie tego czasu, można przedłużyć swoje zobowiązanie wobec tego samego dziecka na kolejny rok lub aż do ukończenia jego edukacji.

Wykaz instytucji biorących udział w programie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W MISYJNYM PROGRAMIE EDUKACYJNYM

WIĘCEJ...

br.Adam w Kazachstanie

Listy Misjonarzy

List z Kazachstanu od O.Łazarza

Witaj Błażeju, szczęść Boże wszystkim przyjaciołom misji, szczególnie tym spoglądającym życzliwym okiem w stronę Azji. Dziś 5 grudnia 2019 r. – pamiętasz Błażeju ten dzień 20 lat temu? Wtedy, w naszym klasztornym kościele we Wrocławiu, na Twoje ręce składałem moje śluby wieczyste. Stałem się 100 % franciszkaninem. Kto by wtedy

ciekawostki z Kazachstanu od O.Łazarza

Na Twoje ręce pragnę skierować kilka słów opowieści z mojej posługi misyjnej w Kazachstanie, a Ty przekaż je proszę dalej, tym którym bliskie sprawy misji, a z którymi spotykasz się jako szef referatu misyjnego. Już 7 tygodni mija jak znalazłem się w Ałmaty, gdzie każdego dnia sprawuję Eucharystię. Modlę się

List o.Łazarza z Kazachstanu – październik 2019

Witaj , wczoraj świętowaliśmy dzień patrona ziemi kazachstańskiej, św. Abrahama. I z tej właśnie ziemi pozdrawiam Cię. Już 3 tygodnie mijają jak wylądowałem w Ałmaty, a Bogumił po mnie wyjechał. Powoli wchodzę w nową rzeczywistość. Czy byś przypuszczał, dając mi habit jako prowincjał, że właśnie tu będę pełnił posługę… Wdzięczny

Zakochani w życiu i w miłości – Maroko, Archidiecezja Tangeru, Wrzesien 2019

Jak wyrazić słowami to co piękne, wewnętrzne, osobiste, intymne a jednocześnie wspólnie przeżyte, zapracowane, przerobione, odkryte… Słowa są tym narzędziem, które nie zawsze oddają, to co przeżywamy. Było pięknie i wspaniale dzielić się życiem, na wakacjach w rodzinnych stronach, z każdym, do którego mogłem dotrzeć i pobyć tak naprawdę dłużej

Tylko ten kto KOCHA i czuje się KOCHANYM, Przeżywa swoje życie jako NIEBO na ZIEMI… – o.Symeon – maj 2019

Z serca Islamu wyznaję, że żadna religia nie jest w stanie objąć sobą Tego Kim jest Bóg i czym jest Jego Miłość. Mija 17 lata mojej obecności wśród muzułmanów. To szczególny dar jakim mnie Dobry Bóg obdarzył. Kochać w Chrystusie tych którzy wierzą w Tego samego Boga, mają o Nim

Referat Misyjny według swojej działalności statutowej stawia sobie za cel:

 • Utrzymywanie kontaktu z braćmi na misjach
 • Organizacja pomocy duchowej i materialnej dla misjonarzy
 • Szerzenie idei misji wśród wiernych
 • Pielgrzymka przyjaciół misji franciszkańskich i Ziemi św.
 • Organizowanie dni skupienia i rekolekcji dla zainteresowanych problematyką misyjną
 • Katechezy i spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach
 • Organizowanie niedziel misyjnych w parafiach
 • Realizowanie programu edukacyjnego "Dać im nadzieję" i "Chcę czytać i pisać" dla dzieci z Afryki
 • Wspieranie materialne szkół w krajach misyjnych i seminariów duchownych
 • Przyjmowanie intencji mszalnych i mszy "Gregoriańskich" dla misjonarzy
 • Organizowanie pomocy medycznej dla misjonarzy
 • Współudział materialny w budowaniu kościołów i kaplic, szkół, internatów i domów dla opuszczonych dzieci
 • Pomoc przy realizacji projektów na rzecz ludzi dotkniętych chorobami, ubóstwem, brakiem wody
 • Propagowanie dzieła kolędników misyjnych
 • Finansowanie budowy studni głębinowych
 • Edukacja misyjna seminarzystów

Zapraszamy do włączenia się w nasze dzieło.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MISJI FRANCISZKAŃSKICH
IM. O. DOMINIKA KIESCHA

www.pomagam-misjom.pl

DZIAŁALNOŚĆ MISYJNA FRANCISZKANÓW PROWINCJI ŚW. JADWIGI

Ziemia Święta

Br. Tadeusz Armatyz
O. Eleazar Wroński
O. Włodzimierz Mamala
O. Teofil Niewiński

Boliwia

O. bp Bonifacy Antoni Reimann
O. Feliks Skrzydło
Br. Feliks Skrzypacz

Maroko

O. Simeon Stachera

 

Malawi

O. Sebastian Unsner

Togo

O. Rafał Segieth
O. Robert Jurzysta

Kazachstan

O. Bogumił Bednarski
O. Julian Mańkowski
O. Witold Pelczar
O. Łazarz Żukowski
Br. Adam Kokoszka

Ukraina

Br. Waldemar Czarnocki

Za każde wsparcie modlitewne czy materialne w imieniu Misjonarzy składamy serdeczne podziękowania. W intencji ofiarodawców, w każdy wtorek modlimy się u tronu św. Anny.