Projekt edukacyjny "DAĆ IM NADZIEJĘ"

Misyjny program edukacyjny to przyjęcie do swojego życia biednego dziecka z kraju misyjnego i zapewnienie mu możliwości edukacji. Poprzez misjonarza mieszkające daleko od siebie osoby, różniące się kulturą i zwyczajami, stają się sobie bliskie emocjonalnie i duchowo. Kto pragnie wziąć udział w programie, zobowiązuje się do opłacenia kosztów jego kształcenia przez okres przynajmniej jednego roku. Po upływie tego czasu, można przedłużyć swoje zobowiązanie wobec tego samego dziecka na kolejny rok lub aż do ukończenia jego edukacji.

Wykaz instytucji biorących udział w programie

DEKLARACJA UCZESTNICTWA W MISYJNYM PROGRAMIE EDUKACYJNYM

WIĘCEJ...

Listy Misjonarzy

List o.Symeona – Czerwiec, 2023

DRODZY PRZYJACIELE MISJI W MAROKU !!! Na nowo pozdrawiam i pragnę się podzielić wiadomościami z misyjnych szlaków franciszkńskich tak w Maroku jak i szerzej poprzez Papieskie Dzieła Misyjne, które miały swoje Zgromadzenie Generalne w Rzymie w pierwszym tygodniu czerwca 2023. Dyrektorzy krajowi Papieskich Dzieł Misyjnych kontynentu afrykańskiego na Sesji Zgromadzenia

Wiekanoc 23 – Drodzy Przyjaciele Misji w Boliwii – o Bonifacy

Drodzy Przyjaciele Misji w Boliwii, Przyjmijcie moje serdeczne pozdrowienia z Boliwii w tym czasie Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, który zaprasza nas do ponownego odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego, radosnego spotkania z Panem Zmartwychwstałym i bycia jego świadkamiaz po krańceświata (por. Dz.1,8). Z niepokojem jednak stwierdzamy, ze tajemnica złaciągle na nowe

Codzienność misyjna i Wielkanoc w  Maroku – Symeon ofm

Codzienność misyjna i Wielkanoc w  Maroku                                                                                     Kwiecień 2023                 « W imię Boże » – Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus !!! W codziennosci marokańskiej oczarowuje mnie dialog życia – spotkanie ze światem muzułmańskimm tak różnym od naszego.W tym spotkaniu „wygrywają” nasze siostry zakonne o różnych charyzmatach. Siostry Matki Teresy z Kaltuty

Nowy misjonarz prowincji św. Jadwigi w Togo.

Olaf Jankowicz OFM po przygotowaniach do pracy na misjach doleciał w czwartek 09 lutego do stolicy Togo Lome. Na lotnisku przywitali go franciszkanie od lat pracujących w Togo: O. Rafał Segieth OFM; O. Ryszard Dzierżenga OFM i O. Robert Jurzysta OFM.  O. Olaf pozostał przez kilka dni w Lome, alby

Życie kościoła katolickiego w muzułmańskim kraju Maroka

  Luty, 2023 – MAROKO Życie kościoła katolickiego w muzułmańskim kraju Maroka Kilka lat temu w salonie Prof. Dudka we Wrocławiu zaczepił mnie uczony profesor fizyk: ”No to niech się ksiądz przyzna, ilu ksiądz muzułmanów nawrócił!” Nie dałem się  łatwo wyprowadzić z równowagi. Wytłumaczyłem mu, że misje franciszkańskie wśród muzułmanów

Referat Misyjny według swojej działalności statutowej stawia sobie za cel:

 • Utrzymywanie kontaktu z braćmi na misjach
 • Organizacja pomocy duchowej i materialnej dla misjonarzy
 • Szerzenie idei misji wśród wiernych
 • Pielgrzymka przyjaciół misji franciszkańskich i Ziemi św.
 • Organizowanie dni skupienia i rekolekcji dla zainteresowanych problematyką misyjną
 • Katechezy i spotkania z dziećmi i młodzieżą w szkołach
 • Organizowanie niedziel misyjnych w parafiach
 • Realizowanie programu edukacyjnego "Dać im nadzieję" i "Chcę czytać i pisać" dla dzieci z Afryki
 • Wspieranie materialne szkół w krajach misyjnych i seminariów duchownych
 • Przyjmowanie intencji mszalnych i mszy "Gregoriańskich" dla misjonarzy
 • Organizowanie pomocy medycznej dla misjonarzy
 • Współudział materialny w budowaniu kościołów i kaplic, szkół, internatów i domów dla opuszczonych dzieci
 • Pomoc przy realizacji projektów na rzecz ludzi dotkniętych chorobami, ubóstwem, brakiem wody
 • Propagowanie dzieła kolędników misyjnych
 • Finansowanie budowy studni głębinowych
 • Edukacja misyjna seminarzystów

Zapraszamy do włączenia się w nasze dzieło.

STOWARZYSZENIE PRZYJACIÓŁ MISJI FRANCISZKAŃSKICH
IM. O. DOMINIKA KIESCHA

www.pomagam-misjom.pl

DZIAŁALNOŚĆ MISYJNA FRANCISZKANÓW PROWINCJI ŚW. JADWIGI

Ziemia Święta

 • Br. Andrzej Kulba
 • O. Eleazar Wroński
 • O. Włodzimierz Mamala
 • O. Teofil Niewiński
 • O. Zacheusz Drążek

Boliwia

 • O. bp Bonifacy Antoni Reimann
 • O. Feliks Skrzydło
 • Br. Feliks Skrzypacz

Maroko

 • O. Simeon Stachera

 

Malawi

 • O. Sebastian Unsner

Togo

 • O. Rafał Segieth
 • O. Robert Jurzysta
 • O. Olaf Jankowicz

Kazachstan

 • O. Bogumił Bednarski
 • O. Julian Mańkowski
 • O. Ksawery Mokrzycki
 • Br. Adam Kokoszka
 • O. Alan Brzyski

Ukraina

Za każde wsparcie modlitewne czy materialne w imieniu Misjonarzy składamy serdeczne podziękowania. W intencji ofiarodawców, w każdy wtorek modlimy się u tronu św. Anny.