Św. Franciszek szczególnie umiłował tę ziemię. Po wyparciu krzyżowców z Ziemi Świętej przez wojska muzułmańskie, franciszkanie zostali jedynymi opiekunami Miejsc Świętych, często oddając życie w ich obronie. Pierwszym misjonarzem w Ziemi Świętej z naszej prowincji był O. Władysław Schneider. W 1875 roku władze zakonne skierowały go do przeprowadzenia wizytacji w Palestynie, Egipcie i na Cyprze. Z całą sumiennością i energią zabiera się do pracy. W Jerozolimie rozpoczął budowę domów pielgrzyma. Po przeniesieniu do Aleksandrii rozwija szeroką działalność duszpasterską. 30.07.1884 roku sprowadził z Polski trzy siostry boromeuszki. Kupuje ziemię, buduje hospicja i dba o rozwój życia religijnego wśród pielgrzymów. O. Władysław spędził 4 lata w Jerozolimie i 8 lat w Aleksandrii. Po krótkim pobycie w rodzinnej Prowincji wybrał się ponownie do Ziemi Świętej. Było to dla niego ogromne przeżycie. Widział efekty swojej pracy. Po powrocie na Śląsk zorganizował w klasztorze na Górze św. Anny muzeum Ziemi Świętej, by zainteresować współbraci, duchowieństwo i ludzi świeckich miejscami uświęconymi przez Chrystusa. Umiera mając 87 lat w 1919 roku na Górze św. Anny. Obecnie w Ziemi Świętej pracuje sześciu współbraci z naszej prowincji. Dwóch z nich jest wykładowcami w seminarium i Franciszkańskim Studium Biblijnym, pozostali pracują w różnych sanktuariach.