Pokój i dobro!
Drodzy przyjaciele naszej misji w Wikariacie Apostolskim Nuflo de Chavez z wielką radością informuję Was o postępach w budowie kaplicy w miejscowości Nueva Berlin. Mieszkańcy własnymi siłami wybudowali kaplicę, ale nie byli w stanie jej wykończyć. Dzięki Waszej hojności ten dom Boży staje się coraz piękniejszy, co możecie zobaczyć na zdjęciach, które przedstawiają stan surowy i następnie postępy w wykończeniu, które wciąż trwają. Kaplice w wioskach misyjnych to nie tylko miejsca kultu, w których odprawiane są msze i nabożeństwa, ale także miejsca spotkań. Podczas nieobecności kapłana, który ma pod opieką wiele kaplic, wierni spotykają się i wraz z siostrami zakonnymi i liderami świeckimi prowadzą katechezy przygotowujące do sakramentów i spotkania poszczególnych grup dziecięcych, młodzieżowych i duszpasterstwa rodzin, które działa przy każdej kaplicy. Tutaj, w naszym wikariacie, Kościół jest żywy i wielu wiernych chce się spotykać nie tylko na niedzielnych mszach, dlatego tak ważne są miejscowe kaplice, ponieważ ze względu na duże odległości wierni nie byliby w stanie dojeżdżać do kościoła parafialnego. Niektóre wioski od kościoła parafialnego oddalone są nawet o 100 km.
Ksiądz odwiedza je raz w miesiącu, a odpowiedzialność za życie duchowe mieszkańców spoczywa na świeckich liderach, którzy na miejscu organizują spotkania, katechezy i nabożeństwa. Jestem ogromnie wdzięczny za Waszą ofiarność, otwarte serce i wrażliwość na potrzeby misji. Niech dobry Bóg wynagrodzi Waszą solidarność obfitością swoich łask. Zapewniamy o naszych modlitwach za dobrodziejów misji.

Z modlitewną pamięcią,
Mons. Antonio Bonifacio Reimann OFM