List O. Biskupa Bonifacego Antoniego Reimanna z okazji 94 Niedzieli Misyjnej  skierowany do misjonarzy pracujących w wikariacie apostolskim  Ñuflo de Chávez w Boliwii,

Drodzy Misjonarze Wikariatu,
Jutro, 18 października, obchodzimy Światową Niedzielę Misyjną. Pamiętajmy, czego doświadczyliśmy w poprzednich dniach.

Przede wszystkim przedłużająca się susza w ostatnich tygodniach, pożary na północ od Concepción i na obszarze Guarayos, wstrząsy społeczne w Ascensión de Guarayos, napięcia przedwyborcze, które istniały na różnych obszarach itp.

W naszych myślach i sercach bardzo mocno przeżywamy pożegnanie księdza Henry Núñeza, wikariusza parafii San Julián. Trudno nam pogodzić się z tym nagłym odejściem, zaangażowany  z różnymi grupami parafialnymi, a także żyjący blisko zawsze we wspólnocie kapłańskiej, którą bardzo cenił. Również 14 października dotarła z Polski wiadomość, że zmarł ks. Cesar Domagala OFM, były proboszcz San Javier (2009-2017). Znany z dobrego humoru i braterskiej bliskości z ludem. Jego pogrzeb zaplanowano dopiero na przyszły tydzień. Módlmy się o jego wieczny odpoczynek.

Dzięki Bogu, liczba osób zarażonych korona wirusem spadła. Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do walki z tą pandemią. Pozostańmy czujni w obliczu tego niewidzialnego wroga. Parafie już rozpoczęły przygotowywanie dzieci do przyjęcia Komunii św., A wraz z młodzieżą do sakramentu bierzmowania.

Wszyscy wiemy, że zaplanowaliśmy nasze spotkanie na 15 października w Concepción, na Mszę św. Krzyżma i oczekiwaną celebrację Litorgii poświęcenia olejów św, obok chrzcielnicy i nowego ołtarza bocznego Stałej Misji. Niestety, musiałem zawiesić tę uroczystość z powodu pilnej interwencji chirurgicznej spowodowanej kolką nerkową. Dzięki Bogu wszystko poszło dobrze. Korzystam również z okazji, aby podziękować za wasze modlitwy. W międzyczasie musiałem zostać w Santa Cruz na kolejną konsultację z lekarzem urologiem w środę następnego tygodnia.

W tych ramach rzeczywistości, o których wspominam, Pan zachęca nas, abyśmy powiedzieli: „Oto jestem, poślij mnie”. Widząc moje własne ograniczenia i ograniczenia wspólnoty, które zostały ostatnio przedstawione, pocieszają mnie słowa Papieża Franciszka z jego orędzia na Niedzielę Misyjną:  „W ofierze krzyża, gdzie wypełnia się misja Jezusa, Bóg objawia, że Jego miłość jest dla każdego z nas. I prosi nas o posłanie naszej osobistej dyspozycyjności, ponieważ jest Miłością w nieustannym ruchu misyjnym, zawsze wychodząc z siebie, aby dać życie ”.

W niedawno wydanej encyklice „Fratelli Tutti”, papież zachęca nas, abyśmy byli „ludźmi w drodze”, włączając w nią wszystkie wspólnoty i tradycje zakonne, do pełnego wzajemnego szacunku i owocnego dialogu, żyjąc jako ci, których nazywa  „wszyscy braćmi”. Papież prosi nas również, abyśmy byli Kościołem budującym pokój, opartym na sprawiedliwości, Kościołem, który wychodzi, w stałym nawróceniu synodalnym, promując przywódcom świeckim budowanie Królestwa Bożego na co dzień (Przesłanie od CELAM).

Dziś wieczorem O. Kazimierz  przysłał mi zdjęcie centralnego dziedzińca biskupstwa w Concepción, na którym po niedawnym deszczu wyrosły kwiaty, a trawa zaczęła kiełkować. To jest cud życia.

Jest to wezwanie dla nas wszystkich, wezwanych do powiedzenia: „Oto jestem, poślij mnie”, abyśmy otworzyli się na deszcz Boży, który jest Jego Miłością wlaną w nasze serca z Duchem Świętym, aby wzrastać jako umiłowani synowie i córki Ojca, a wśród wszystkich braci, którzy są otwarci na stałe nawrócenie, idą razem pomimo różnic i promują przywództwo świeckich, oparte na solidnej formacji ludzkiej i biblijnej oraz stróżowie stworzenia.

To jest deszcz, który zmieni nasze pustynie w oazy; nasze odpowiedzi nieraz niejasne, w hojne odpowiedzi chrześcijańskiego zaangażowania w aktualną rzeczywistość; nasze obawy o przyszłość Kościoła zamieni w przekonanie, że zmartwychwstały Chrystus nigdy go nie opuści; naszą troskę o przyszłość kraju w siewców pokoju i sprawiedliwości we własnej rodzinie i środowisku.

Jestem przekonany, że jeśli na pierwszym  wybierzemy w życiu Pana i Jego Królestwo, z większą pewnością będziemy głosować na przyszłego prezydenta naszego kraju.

Począwszy od misyjnego dzieciństwa i młodości, a kończąc na chorych i starszych, którzy łączą swoje bolesne przeżycie z Krzyżem Pana, dziękuję wszystkim, którzy w naszym Wikariacie swoim życiem i słowami mówią: „Oto jestem, poślij mnie”. Niech Najświętsza Maryja Panna, Gwiazda Ewangelizacji i Pociechy Uciśnionego, nadal wstawia się za nami i nas wspiera,  misyjnym uczniów swego Syna Jezusa Chrystusa.

 

+ Antonio Bonifacio Reimann, OFM
biskup Wikariatu Apostolskiego Ñuflo de Chávez w Boliwii,
Santa Cruz, 17 października 2020 roku.