Drodzy i Szanowni uczestnicy naszych programów adopcyjnych,

 

Korzystając z okazji urlopu O. Rafała Segietha OFM moderatora naszych programów adopcyjnych w Burkina Faso i Togo w sobotę 17 czerwca br. zorganizowaliśmy Domu Pielgrzyma spotkanie dla rodziców adopcyjnych. Przy okazji w spotkaniu uczestniczyli inni Ojcowie z Togo: O. Robert Jurzysta OFM i O. Ryszard Dzierżęnga OFM.  Również z terenu ich parafii dzieci uczestniczą w programie edukacyjnym.

Ku naszej radości na to spotkanie przybyła duża grupa rodziców adopcyjnych i dzieci z różnych szkół, które są uczestnikami programu. Była to również okazja, by po pandemii przedstawić aktualną sytuację dotyczącą dzieci w Togo i Burkina Faso. Raz po raz dowiadujemy się o krwawych atakach w tych państwach. Bardzo została uszczuplona komunikacja. Zabronione jest przekraczanie granicy z Burkina Faso. Były już różnego rodzaju incydenty i żołnierza użyli broni. Wszystkie sprawy są załatwiane z O. Leonardem, franciszkaninem z Burkina Faso drogą elektroniczną. Dzieci nadal uczęszczają do szkół, które są przez Was opłacane. Podobnie jest w Togo. Sytuacja na północy jest bardzo trudna. Dla  bezpieczeństwarozlokowano wojsko, które często bywa ofiarą terrorystycznych napadów. Niemniej sytuacja bezpieczeństwa się poprawiła, ale często i z nienacka bandyci napadają na ludzi. Są również ofiary śmiertelnej. Bywało, ze bandyci zamordowali również dzieci. Dzięki Bogu, nie dotknęło to dzieci uczestniczących w programie.

o.Rafał na początku bardzo serdecznie wszystkim podziękował za zaangażowanie i pomoc. Przedstawił aktualną sytuację dotyczącą programów edukacyjnych. Na razie wszystko się rozwija planowo. Dzieci się uczą, zdobywają zawody, a to wszystko rzutuje na ich przyszłość. Również pozostali ojcowie przedstawili swoje sylwetki i opowiedzieli o swojej pracy z dziećmi. Było to bardzo interesujące i owocne spotkanie. Nie zabrakło także pytań od uczestników, zwłaszcza dzieci i młodzieży z Leśnicy.

W czasie spotkanie była również okazja podziękowania misjonarzom, szczególnie O. Rafałowi, który w tym roku świętuje 50-lat  życia zakonnego.

Również i my jako referat misyjny dziękujemy wszystkim za pomoc dzieciom Afryki w edukacji. Naszym misjonarzom za ich zaangażowanie na miejscu. Dzięki temu przybywa dzieci, które się chcą uczyć. Na czas wakacji życzymy wszystkim dobrego odpoczynku. Dobrze przeżytego urlopu.  Przesyłam wszystkim pozdrowieniai podziękowania.

Niech Pan Bóg nas wszystkich błogosławi, zwłaszcza Wasze rodziny, niech Was strzeże i chroni przed niebezpieczeństwem, chorobą i darzy pokoje. Dlatego dziękujemy Wam za wszystkie  modlitwy w intencji misjonarzy i adopcyjnych dzieci. Są one nadal bardzo potrzebne.

o. dr Błażej Kurowski OFM
Animator Ewangelizacji Misyjnej
Góra św. Anny,14 lipca 2023