Biskup franciszkański Antonio Eduardo Bösl OFM, urodzony w Hirschau na Bawarii. Do zakonu wstąpił  20 września 1945 i stał się członkiem prowincji bawarskiej. Otrzymał imię zakonne Edward.   Po studiach seminaryjnych
w Monachium otrzymał święcenia kapłańskie 8 lipca  1951 za rąk kardynała monachijskiego Michaela von Faulhabera.

Krótko po święceniach kapłańskich w 1953 roku z grupą franciszkanów na prośbę Stolicy Apostolskiej udał się na misje do Boliwii. Jego działalność misyjna skupiała się z plemionami Chiquitanos, Guarayos, Sirionos i Ayoreos.

Po śmierci biskupa Jorge KilianaPflauma OFM, został mianowany przez pap. Pawła VI biskupem  Wikariatu Apostolskiego Ñuflo de Chávez. Kilkakrotnie odwiedzał polskie prowincje franciszkańskie, prosząc o misjonarzy. Pierwsi bracia prowincji św. Jadwigi: O. Grzegorz Lucjan Rudol OFM i O. Zygmunt Skrzydło OFM pojechali do Boliwii w 1979 roku. Pracowali na terenie Wikariatu Apostolskiego. W późniejszym czasie zostali przeniesieni do klasztorów prowincji boliwijskiej. W czasie swojego pobytu w Sucre O. Grzegorz mając 39 lat umarł tragiczne użądlony przez pszczoły. O. Zygmunt przebywał w klasztorze na jeziorem Titicaca w  Copacabanie, boliwijskim sanktuarium narodowym Matki Boskiej. Zmarł nagle przeżywszy 58 lat w Concepcion, w czasie uroczystości jubileuszowychi odpustu NPMNP. Obaj zostali pogrzebani
w Boliwii.

Kolejne wizyty biskupa franciszkańskiego Antoniego Böslazaowocowały kolejnymi wyjazdami na misje braci prowincji św. Jadwigi. Pod koniec sierpnia 1983 roku do pracy misyjnej w Boliwii pojechali trzej zakonnicy: O. Bonifacy Antoni Reimann OFM; O. Feliks Stanisław Skrzydło OFM i Br. Feliks Skrzypacz OFM.Również ich praca misyjna odbywała się na terenie Wikariatu Apostolskiego. Byli proboszczami, duszpasterzami dzieci, młodzieży i rodzin. Opiekowali się osobami zakonnymi. Uczestniczyli w budowie kościołów, kaplici ośrodków duszpasterskich w miejscach gdzie przybywało ludzi. Pełnili także funkcję gwardianów wspólnot zakonnych.

Brata Feliks Skrzypacz OFM piastował również bardzo poważnie stanowiska
w wikariacie. Oprócz urzędu gwardiana był przez wiele lata dyrektorem Caritas na terenie Wikariatu Apostolskiego oraz dyrektorem szpitala w El Fortin.

Szeroko pojęta działalność apostolska  i zaangażowanie Współbraci z prowincji św. Jadwigi  przynosiło owoce. Również w następnych latach Bracia z Wrocławia udali się na misje w Boliwii.

W dniu  13 pażdziernika  2000Concepciónumarł nagle na zwał serca biskup Bösl. Rok później 31 października 2001 Jana Pawła II, O. Bonifacego Antoniego Reimanna OFM mianował  biskupem Wikariatu Apostolskiego Ñuflo de Chávez w Boliwii. Ojciec Bonifacy Antoni Reimann OFM 1 grudnia 2001 był konsekrowany na biskupa w katedrze w Concepción. . Święceń biskupich udzielił Mu  kardynał Julio Terrazas,  arcybiskup Santa Cruz de la Sierraw Boliwii.

W tym roku przypadła okrągła rocznica pobytu w Boliwii. W ostatnich latach wile się zmieniło w tym kraju. Rządy lewicowe pozostawiły swój ślad w ludziach. Ten ubogi kraj stał się jeszcze bardziej ubogi. Tym bardziej, że wielu ludzi straciło wiarę. Również pandemia korona wirusa pozostawiła swój ślad.

Nasi Współbracia, którzy jako młodzi franciszkanie, pełni zapału i gorliwości przed 40 laty przyjechali do Boliwii. Ten zapał i gorliwość, wiarę, którą głosili zasiali na grunt, który był im dany. Po 40 latach przebywają w klasztorach prowincji boliwijskiej, która przeżywa swoją zapaść. Swoją obecnością nasi Bracia pomagają przetrwać prowincji i klasztorom. O. Feliks Skrzydło OFM przebywa w klasztorze w Tarija. Mimo, ze jego zdrowie szwankuje dalej angażuje się w apostolstwo. Br. Feliks Skrzypacz OFM pracuje  w San Ignacio de Velasco. Również jego zaangażowanie skupia się wokół klasztoru franciszkańskiego.

Całej dzielnej misyjnej ekipie obchodzącej 40-lecie pobytu na misjach w Boliwii, dziękujemy za ich obecność i franciszkańskie świadectwo życia i wiary. Życzymy nadal tego misyjnego entuzjazmu, cierpliwość i zdrowia. Niech Franciszkowy Pokój
i Dobro zawsze im towarzyszy i będzie znakiem rozpoznawalnym ich powołania.

 

Bp Antioni Bonifacy Reiman OFM
Bp Antioni Bonifacy Reiman OFM
Br. Feliks Srzypacz OFM
O. Feliks Srzydło OFM