W tygodniu misyjnym O. Błażej spotkał się na zaproszenie dyrekcji i nauczycieli w Szkole Podstawowej w Leśnicy z dziećmi którzy uczestniczą w programie „Dać im nadzieję”. Dzieci pomagają materialnie  chłopcu z Burkina Faso, który dzięki nim może chodzić do szkoły. Na początku spotkanie dzieci przeczytały dwa listy swojego kolegi Idriissy Quédraogo, który dziękował  i za pomoc  i przedstawił wyniki swojej edukacji.  Dzieci były podzielone na dwie grupy. Najpierw do sali gimnastycznej przyszły  dzieci młodsze, a na drugiej godzinie w spotkaniu brały udział dzieci starsze.  O. Błażej przybliżył dzieciom pracę misjonarzy franciszkańskich, zwyczajach, które panują wśród plemion w Burkina Faso i Togo. Kolejnym punktem było spotkania była prezentacja misyjna.