W piątek 19 października w Domu Pielgrzyma rozpoczęły się rekolekcje dla Róż Różańcowych. Tegoroczne rekolekcje przebiegały pod hasłem „Oto ja służebnica Pańska”.  O godz. 19.00 O. Ignacy, gwardian Domu Pielgrzyma przywitał uczestników i wygłosił pierwszą konferencję rekolekcyjną. Następnym punktem programu był film o różańcu  „Teraz i w godzinę śmierci”

W sobotni poranek rekolekcyjny dzień rozpoczęliśmy od modlitw porannych i godzinek do NMP w kaplicy Domu Pielgrzyma. W związku z diecezjalną pielgrzymką Róż Różańcowych diecezji opolskiej cała grupa przeniosła się do bazyliki sw. Anny. Od godziny 10.00 było czuwanie i adoracja NS. O godz. 11.00 biskup opolski Andrzej Czaja przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej i wygłosił Słowo Boże.

Po przerwie obiadowej w auli Domu Pielgrzyma  O. Błażej Kurowski wygłosił różańcową konferencję. Opiekun Róż Różańcowych ks. Mariusz Sobek zaprosił na to spotkanie Siostry Loretanki, które spotkały się z pielgrzymami.

Tradycyjnie po spotkaniu w Domu Pielgrzyma udaliśmy się na modlitwę różańcową idąc do ołtarza papieskiego. W tym roku minęło 35 lat od pamiętnego pobytu Jana Pawła II na Górze św. Anny. Rozważania różańcowe przygotowały i prowadziły Siostry Loretanki. Krótko po godzinie 15.00 wracając odmówiliśmy Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Błogosławieństwem zakończyła się kolejna pielgrzymka Róż Różańcowych diecezji opolskiej, w której brało udział ponad 800 osób. W sobotnim czuwaniu brali również udział uczestnicy rekolekcji różańcowych.

Po krótkim odpoczynku O. Błażej wygłosił kolejną konferencję rekolekcyjną. Po kolacji Róże z Bytomia przewodniczyły kolejnej tajemnicy Różańca św. Po modlitwie różańcowej O. Błażej przyjął do Szkaplerza osoby, które o to prosiły. Odbyła się ceremonia poświęcenia i osobisego nałożenia Szkaplerza.

Był to też czas na świadectwa różańcowe, które były bardzo przejmujące. Podkreślona zostało moc modlitwy różańcowej i Szkaplerza NMP. Na zakończenie modlitewnego wieczoru odbyła się w auli projekcja filmu „Bóg istnieje” .

Niedziela była ostatnim dniem rekolekcji. O. Ignacy rozpoczął dzień modlitwami i koronką do św. Anny. Po śniadaniu wygłosił konferencję, przewodniczył modlitwie i różańcowej i odprawił Mszę św. wygłaszając homilię. Po obiedzie wszyscy rozjechali się do swoich parafii. Przez tegoroczne rekolekcje przewinęły się  53 osoby. W większości są to Róże Różańcowe pomagające duchowo i materialnie misjom.

Bardzo chciałbym podziękować wszystkim uczestnikom za ich obecność i wielkie świadectwo wiary. Wasza obecność była bardzo budująca, ale przede wszystkim gorliwość modlitewna. Jestem spokojny, bo nasi misjonarze mają dobre zaplecze modlitewne. O. Ignacemu za prowadzenie, braciom z Domu Pielgrzyma i całej służbie za pomoc, dobrą i życzliwą atmosferę.