W dniach 27-31 VIII 2018 r. odbyły się Warsztaty misyjne 10 franciszkańskich prowincji. Miejscem warsztatów był Ośrodek Duchowości  Honoracjanum w Zakrocz

ymiu. Codziennie celebrowaliśmy Mszę św. z brewiarzem i w godzinach wieczornych wspólnie modliliśmy się Nieszporami. Każdego wieczoru były rekreacje integracyjne na których dzieliliśmy się swoimi doświadczeniami a bracia klerycy napełniali się energią i zapałem misyjnym. Bardzo dziękuję o. Prowincjałom, o. Rektorom WSD i Magistrom kleryków za współpracę. W każdym seminarium są różne akcje wakacyjne a kleryków coraz mniej a jednak tematyka misyjna znalazła swoje miejsce w czasie wakacyjnym – Bóg zapłać.

Na warsztatach byli obecni klerycy: br. Kevin Owczarek OFM, br. Celestyn Cebula OFM, br. Waldemar Jagieła, br. Paweł Popów OFM, br. Jozafat Kik OFM, br. Kamil Kuraś OFM, br. Bernardyn M. Franc OFM Conv. br. Karol Rzeźnicki OFM Conv, br. Marcin Janiszewski OFM Conv, br. Peter Kyalo OFM Conv (Kenia).

Na spotkaniu  było obecnych dwóch misjonarzy: o. PtolomeuszKucznik OFM i o. Kordian Merta OFM oraz 7 sekretarzy misyjnych. Br. Robert Kozielski OFM Conv, o. Eugeniusz Różański OFM Conv, o. Dymitr Żeglin OFM, Dobiesław Nieradzik OFM, o. Mariusz Uniżycki, o. Gerwazy Podworski OFM i na jeden dzień przyjechał nowy sekretarz misyjny o. Marceli Gęśla OFM, który zastąpi na tym stanowisku o. Gerwazego Podworskiego).

Tematem warsztatów była „Inkulturacja”. We wtorek i we środę o. prof dr hab. Jarosław Różański OMI przedstawił doskonale ten temat na warsztatach wychodząc od kilku fragmentów Dziejów Apostolskich. Wykłady prowadzone przez ojca profesora były bardzo ciekawe i nie były usypiające. Po południu we wtorek świadectwo misyjne dał o. Kordian Merta, który pracuje w RŚA, we środę świadectwo misyjne dał o PtolomeuszKucznik pracujący w Rosji, uzupełnili te świadectwa o. Eugeniusz który pracował w Bułgarii i br. Robert, który pracował w Kenii.

We czwartek w dzień wycieczkowy nawiedziliśmy w Warszawie kościół św. Stanisława Kostki na Żoliborzu. W kaplicy św. Franciszka odprawiliśmy Mszę św. z formularza o Błog. ks. Jerzym Popiełuszko, następnie zwiedziliśmy muzeum poświęcone Błog. ks. Jerzemu Popiełuszce, które mieści się w podziemiach kościoła. Po nawiedzeniu miejsca spoczynku Błog. ks. Jerzego udaliśmy się do Centrum Formacji Misyjnej gdzie zjedliśmy obiad i zapoznaliśmy się z działalnością CFM, Miva Polska oraz Dzieła Pomocy „Ad Gentes”.

W tym miejscu serdeczne podziękowania ks. Janowi Fecko dyrektorowi CFM za przybliżenie nam działalności misyjnej przy ul. Byszewskiej 1.W piątek 31 VIII po Mszy św. i śniadaniu zakończyliśmy XVII warsztaty misyjne.