Szczęść Boże

Jak co roku mamy dni duszpasterskie od 11 do 14 października. Tematem przewodnim tego roku jest: „Wdzięczność w życiu chrześcijanina”. Tym razem trochę późno. Covid-19 uniemożliwił nam normalne rozpoczęcie pracy. Nasze kościoły były zamknięte przez jeden miesiąc – od 10 września do 10 października. Od niedzieli 10 października Nasze Kościoły i miejsca kultu zostały otwarte . Teraz powoli rozpoczynamy naszą pracę duszpasterską. Dziękuję wam z całego serca za wasze wsparcie finansowe i o waszą modlitwę , w intencji naszej i misji prosząc dalej byście nie zapominali o Nas i misji jaką została nam powierzona.
Pozdrawiam was wszystkich i za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny życzę Bożego błogosławieństwa.

Pokój i dobro!   O. Robert Jurzysta OFM, Togo