Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom umiłowanym przez Niego” (Łk 2,14)

 

 

Drodzy Przyjaciele Misji

 

Kiedy po pobycie w Polsce wróciłem 22 październikado Santa Cruz z Ks. Tomaszem Kuligiem,  nowym misjonarzem z diecezji tarnowskieju, spotkałem w mieście barykady, które utrudniały mi dostanie się do klasztoru Świętego Antoniego. Jeszcze tego samego dnia, po południu, z wielkim trudem, mogłemwydostaćsię z miasta i udaćsię do Wikariatu, gdzie w parafiiSw. Klary w El FortínLibertadczekała na mnie młodzież do bierzmowania.

 

W Boliwii, ponad miesiąc trwały protesty przeciwko rządowi, który po raz kolejny przełożył datę spisu powszechnego. To najdłużej trwające protesty w historii, bo aż 36 dni.  Ustawa o spisie powszechnym ma ogromne znaczenie dla życia społecznego i politycznego kraju. Jest ważna w kontekście przejrzystości wyborów prezydenckich i rządowych. Ma też  ogromne znaczenie przy dystrybucji środków finansowych przeznaczonych na rozwój poszczególnych regionów. Przy protestach nie obyło się bez strać, przemocy, rannych, a nawet zabitych…

 

We wtorek 29 listopada  Izba senatorska otworzyła przed południem swoje posiedzenie. Senatorka Claudia Eguezrozpoczęła to posiedzenie modlitwa, prosząc Boga o mądrość w dyskusji nad ustawą o spisie powszechnym. Po południu Senat zatwierdza ustawę.

 

Co nam mówią te wydarzenia w świetle wiary?

 

Naszą misją jest pozwolić się odnaleźć Panu, który już jest obecny wśród nas

(Ps 34 ,5 -6.18-20), i pomaga nam zburzyć to, co nas blokuje w relacji z Nim, miedzy nami, i co nie pozwala nam żyć w harmonii z otaczająca nas przyroda. Apostoł Paweł, w pierwszą niedzielę Adwentu, powiedział nam „dość biesiad i pijaństwa, dość żądzy i rozpusty, koniec zazdrości i bójek” (Rz 13,11-14). A w Liście do Tymoteusza podkreśla to jeszcze wyraźniej mówiąc że korzeniem wszelkiego zła jest miłość do pieniędzy (por. 1 Tm 6, 9-10).

ZbliżającesieŚwiętaBożego Narodzenia są ponowna okazją, aby sięspotkać z Jezusem- Emanuelem, który nas zbawia z naszych zniewoleń i grzechów (Mt 1, 21).

 

Święta Klara (+1253) w liście do Agnieszki Praskiej porównuje Chrystusa do zwierciadła, i zaprasza ją, by codziennie przeglądała się w tym zwierciadle: „Rozważaj w nim ubóstwo Tego, który jest złożony w żłobie i owinięty w pieluszki (por. Łk 2,12). O przedziwna pokoro, o ubóstwo zdumiewające! Król aniołów, Pan nieba i ziemi leży w żłobie. A pośrodku lustra medytuj pokorę, niezliczone prace i trudy, które znosił dla odkupienia rodzaju ludzkiego. I na końcu tego samego zwierciadła kontempluj niewysłowioną miłość, za którą chciał cierpieć na drzewie krzyża i umrzeć śmiercią, najbardziej haniebną ze wszystkich” (CI 4, 19-23).

 

Do tej kontemplacji zachęcam tez Was. Bowiem kiedy w naszym życiu zanika naśladowania Chrystusa ubogiego, pojawia się chciwość; kiedy brakuje pokory – pojawia się pycha; a kiedy nie ma miłości, rodzi się arogancja i brak poszanowania drugiej osoby (por. 1 P 5,1-4).

 

Drodzy Bracia i Siostry

 

Korzystając też z okazji, jak co roku pragnę podziękować Wam za wsparcie duchowe i materialne misji, któregodoświadczam po kolejnym pobycie w ojczyźnie, w rodzinnej parafii, w domach zakonnych. Serdecznie dziękujeKsiężom Biskupom z Opola, Gliwic i Tarnowa za bliskość i pomoc. O. Błażejowi Kurowskiemu, dyrektorowi Ośrodka Misyjnego na Górześw. Anny oraz Wam Wszystkim za pamięć, modlitwy, i ofiary składane na misje. Bógzapłać.

 

Pozwólcie, ze tak po krotce wspomnę te projekty, któremogłemprowadzićdzięki Waszej dobroczynności:

– Publikacja miesięcznika „Mensajero”

– Duszpasterstwo Rodzin

– Pomoc dla seminarzystów (czterech + jeden diakon)

– Pomoc dla kapłanów i parafii, które nie maja wystarczającychdochodówwłasnych

– Solidarność z osobami chorymi i podeszłym wieku

– Internat w Núcleo 14 i Puerto Rico;

– Zajęciadydaktyczne z dziećmi w CuatroCañadas,

– Utrzymanie mojego samochodu ( Toyota Rav 4, 2012), paliwo, przegląd

– Ogród biblijny w parafii El Puente

 

 

Kończąc, życzę Wam wszystkim Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego.

Spotykania w życiu codziennym  Nowonarodzonego Jezusa, we wspólnocie rodzinnej i parafialnej, na drodze wolności, pokory i służbybliźniemu.Uczmy się od Niego prawdziwego Pokoju i czynienia Dobra.

 

+Antoni Bonifacy Reimann, OFM

Concepción –  Boze Narodzenie 2022