Z okazji setnej rocznicy opublikowania przez papieża Benedykta XV Listu Apostolskiego Maximum illud – dokumentu, poprzez który Ojciec Święty pragnął rozbudzić w całym Kościele świadomość obowiązku misyjnego – papież Franciszek ogłosił miesiąc październik 2019 roku Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.Swoją decyzję papież Franciszek zawarł w liście, który w Światowy Dzień Misyjny 2017 r. skierował na ręce prefekta Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów, kard. Fernando Filoniego. Ojciec Święty przypomniał w nim także znaczenie jakie Kościół w minionych stu latach przypisywał dziełu misyjnemu. Podkreślił szczególnie wkład św. Jana Pawła II, w którego wspomnienie liturgiczne ogłosił swój dokument.

Ojciec św. Franciszek wraz z Kongregacją Ewangelizacji Narodówdał wskazówki  dotyczące misyjnej odnowy Kościoła, w ramach dobrego przygotowania i przeżycia tego czasu:

1) osobiste spotkanie z Jezusem Chrystusem – poprzez Eucharystię, słowo Boże, modlitwę osobistą i wspólnotową,
2) czerpanie ze świadectwa świętych, którzy ponieśli męczeńską śmierć na misjach,
3) pogłębianie formacji biblijnej, katechetycznej, duchowej i teologicznej dotyczącej misji ad gentes,
4) realizacja miłości w formie wspierania ogromnego dzieła misji ad gentes i chrześcijańskiej formacji w Kościołach będących w największej potrzebie.

Hasło tygodnia misyjnego „ochrzczeni i posłani” niech rozbudzi w nas gorącą modlitwę za naszych misjonarzy, którzy pracują na wszystkich kontynentach.Ponad 2 tysiące  polskich misjonarek i misjonarzy, duchownych i świeckich  pracuje w 100 krajach. Nie tylko oni sami, ale również ci, którzy nie znają jeszcze Chrystusa,  oczekująnaszej modlitwy. Niech w bogatym skarbcu Kościoła nie zabraknie także duchowych ofiar cierpienia i bólu, tylu ludzi chorych, samotnych i opuszczonych. Módlmy się gorliwie o nowe powołania misyjne.

Logiem tygodnia misyjnego Jest to krzyż opasujący swymi ramionami kulę ziemską. Poszczególne kolory odwołują się do barw, które tradycyjnie symbolizują kontynenty: czerwony – Ameryka, zielony – Afryka, niebieski – Oceania, żółty – Azja, biały – Europa.