W środę 29 maja O. Błażej został zaproszony do Szkoły Podstawowej  w Walcach. Szkoła od lat uczestniczy w programie edukacyjnym „Dać im nadzieję”., realizowanym w Burkina Faso.  Co roku przed Wielkanocą szkoła: nauczyciele i dzieci przygotowują ozdoby i  palmy, które są rozprowadzane  przed kościołem w Niedzielę Palmową. W tym roku wykonano około 870 palm. Dochód był przeznaczony dla ósemki dzieci z Burkina Faso, którym finansują szkołę.  O. Błażej spotkał się z szkolnym kołem Caritas, które zorganizowała Pani Róża Wilczek. Na początku dzieci obejrzały prezentację z tegorocznej szkolnej akcji misyjnej. Następnie O. Błażej podziękował Pani Róży, zaangażowanym nauczycielom, rodzicom, a przede wszystkim dzieciom. Była to okazja, by przypomnieć funkcjonowanie misji franciszkańskich oraz projekty, które poprzez misjonarzy realizuje referat misyjny. Oprócz problemów szkolnych, O. Błażej opowiedział o szukaniu wody i budowie studni głębinowej w Togo.

Ze szkolnego koła Caritas pożegnano uczniów, którzy w tym roku szkolnym zakończą nauczanie w szkole podstawowej i gimnazjum. Pani Róża przygotowała skromne, ale bardzo miłe prezenty.

Przed zakończenie spotkania grupa dzieci przekazała ofiarę na swoich podopiecznych.

Jeszcze raz bardzo dziękuję w imieniu dzieci z Burkina Faso za pomoc. Dzięki dzieciom z Walec, afrykańskie mogą liczyć na lepszą przyszłość. Wielkie podziękowania składamy  pani Róży Wilczek za jej bardzo wielkie zaangażowanie. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać.