Drodzy Przyjaciele Misji w Boliwii,

Przyjmijcie moje serdeczne pozdrowienia z Boliwii w tym czasie Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego, który zaprasza nas do ponownego odnowienia przyrzeczeń chrztu świętego, radosnego spotkania z Panem Zmartwychwstałym i bycia jego świadkamiaz po krańceświata (por. Dz.1,8).

Z niepokojem jednak stwierdzamy, ze tajemnica złaciągle na nowe usiłujeprzesłonić i zagasićprawdę o zwycięstwie Jezusa Chrystusa nad śmiercią poprzez swoja śmierć i zmartwychwstanie  (por. 1Kor 15, 54-56).

Dziele się z Wami kilkoma przykładami z naszej rzeczywistości: W Boliwii większość ludzi stwierdza brak rzetelnej administracji urzędusprawiedliwości. Więzienia są przepełnione osobami, któremiesiącamiczekają na wyrok. Korupcja to chleb codzienny wielu instytucji jak i wielu osób, którzy powinni bronićsprawiedliwości.  Obecnie trwa akcja zbierania podpisów obywateli boliwijskich, domagającychsię reformy sprawiedliwości.

Do nauczania w szkołach podstawowych zaliczono przedmiot wychowania seksualnego;  zaprzecza on samemu prawu naturalnemu, nie wspominając o prawie objawionym, któremówi nam o godnościczłowieka stworzonego na obraz i podobieństwoBoże.

Niemal co jakiś czas, środki masowego przekazu informują o odkryciu nowego laboratorium do produkcji kokainy. Obecnie rośnie nie tylko produkcja, ale tez i liczba osóbuzależnionych od narkotyków.

W tych dniach znowu doszło do rabunku własności prywatnej przez grupy tzw. „bez ziemi”, i jako skutek tego bezprawia zginęły dwie osoby. Walka o ziemie często ma charakter polityczny i nie społeczny.

Codziennie z powierzchni Amazonii, zanika życie drzew na 3 km kw. na skutek rabunkowej politykileśnej.  W czasie suszy w roku 2020 tylko w Boliwii  spłonęło 4 miliony hektarów.

Obecna sytuacja ekonomiczna w Boliwii jest niestabilna. Mnożąsie kolejki przed bankami, aby wybrać z konta pieniądze ulokowane w banku.  Rząd boliwijski poddał nacjonalizacji fundusze któremiałysłużyć jako ubezpieczenie społeczne.Patrząc na te przykłady oczyma wiary, widzimy, ze tajemnica Wielkiego Tygodnia, to nie tylko kwestia sprzed dwóchtysięcy lat, któradotknęła Jezusa Chrystusa  ale tajemnica złaktóre uderza dzisiajw człowieka, a w nim tez Chrystusa (por. Mt 25,40).

         W takim kontekście pytamy się co mamy czynić?Jaka powinna być dzisiaj nasza odpowiedz aby nie tylko byćświadkiem cierpienia, ale i takżeświadkiemzwycięstwa nad złem?

Kilka dni temu przeczytałem takie świadectwo: W Wielki czwarte 1993 roku, we Włoszech, umierający na raka 58 letni w biskup Tony Bello, skierował do swoich kapłanówprośbę, aby sięzwiązalisię ze sobą stula i prześcieradłem, aby byli w swoim życiuświadkamistuły i prześcieradła. Stula wyrażawspólnotę z Jezusem obecnym w Eucharystii, natomiast prześcieradło jest symbolem zjednoczenia Jezusa z ludzkością poprzez pokorna służbęczłowiekowi, szczególnie temu, który cierpi. Wielki Czwarte, to „świętostuły i prześcieradła”

Drodzy Bracia i Siostry

Jestem przekonany, ze nasz powrót do Chrystusa w życiu osobistym i rodzinnym przyjmując z wiara Jego Słowo,  kroczenie przez życie z Chrystusem służącczłowiekowi w potrzebie, możeodnowić nasząwiarę, która widzi wszystko w innym świetle, i nie tylko pod katem przyjemnościzmysłowych, czy tez bogactw i władzy, o czym świadcząwyżej wspomniane przykłady.

Zapytajmy wiec siebie: Jaka jest moja relacja z Jezusem, który mnie zbawił poprzez swoja śmierć i zmartwychwstanie i odnawia ta tajemnice w każdej Eucharystii? Co znaczą dla mnie słowa Jezusa skierowane do swoich uczniów w czasie ostatniej wieczerzy paschalnej: Przykazanie nowe daje wam, abyściesię wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem… Na świecie doznacie ucisku, ale odwagi! Ja zwyciężyłemświat?

Na zakończenie tego listy, pragnę najpierw podziękować Wam za Wasze trwanie przy Chrystusie i przy nas na tych peryferiach misyjnych, z pomoc duchowa i materialna, która uwidoczniona została w takich projektach jak: pomoc dla parafii Św. Pawła w Guarayos, na zorganizowanie spotkania uczestników OAZY pod koniec tego roku w Yaguarú (Guarayos); wsparcie mojego delegata odpowiedzialnego za osiemszkol katolickich Fe y Alegría (Wiara i Zycie) w Wikariacie; pomoc dla Internatu w Puerto Rico i w Nukleo 14 przy szkole O. Grzegorza Rudola; zorganizowanie rekolekcji dla kapłanów pod koniec miesiąca stycznia w diecezji San Ignacio; zakup nowej pralki w naszym domu w Concepción; utrzymanie mojego samochodu.

Na ręce O. Błażeja Kurowskiego, odpowiedzialnego za Referat Misyjny na GórzeŚw. Anny, oraz jego Współpracowników, składam Wam serdeczne podziękowanie za pomoc duchowa i materialna  dla naszej misji w Boliwii.

Pan Zmartwychwstałyniech ukaże Wam swoje miłosierne oblicze abyście na swojej drodze życiowej  mogli wzrastać w umiłowaniu Jego Słowa, i za przyczyna Maryi Niepokalanej i Świętej Marii Magdalenie byli Jego radosnymi świadkami. Niech Jego Pokójgości w Waszych sercach, rodzinach i parafii, bo Zmartwychwstał Pan Alleluja, Alleluja!

 

 

                                                        +Antoni Bonifacy Reimann, OFM

Wielkanoc 2023, Concepción – Boliwia