W dniach od 23-28 czerwca w Zakopanym w klasztorze Ojców Bernardynów odbyło się coroczne spotkanie misjonarzy przebywających na urlopach. Spotkanie organizują referaty misyjne naszych pięciu prowincji franciszkańskich. Z naszej prowincji byli obecni O. Błażej i O. Robert, misjonarz z Togo. Kolejny raz się okazało, że te spotkania są bardzo owocne dla wszystkich uczestników. Każdy mógł duchowo i fizycznie przynajmniej przez kilka dni odpocząć. Cieszyć się należy, że prawie wszyscy urlopowicze brali udział w tym spotkaniu. Po raz pierwszy przyjechał również brat z prowincji gdańskiej braci mniejszych konwentualnych, który pracuje w Ekwadorze. Z naszym prowincji byli bracia z Boliwii. RCA i Togo.