W sobotę 09 czerwca z inicjatywy referatu misyjnego została zorganizowana pielgrzymka dla dobrodziejów i sympatyków misji franciszkańskich, Uczestnikami tej pielgrzymki byli przede wszystkim ci, którzy każdego roku w okresie Adwentu i pod koniec Wielkiego Postu, angażują się i organizują kiermasze misyjne. Przygotowania do kiermaszu trwają prawie cały rok. Panie własnoręcznie przygotowują ozdoby, dekoracje, które są rozprowadzane na Górze św. Anny. Dochód jest przekazywany na potrzeby misji. Na Boże Narodzenie 2018 roku przekazane zostały fundusze na budowę studni w Togo, a w Wielkanoc 2019 roku dołożono się do remontu internatu dla dziewcząt szkoły w Boliwii im. O. Grzegorza Rudola OFM. O. Grzegorz pochodził z Góry św. Anny. Zmarł tragicznie w 1986 roku w Sucre w Boliwii w czasie posługi misyjnej.

Pierwszym etapem pielgrzymowania było Sanktuarium Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich – największym na Śląsku miejscu pielgrzymkowym związanym z kultem maryjnym. Uczestniczyliśmy we Mszy św. w bazylice NMP. Następnie z przewodnikiem zwiedzaliśmy kolejne miejsca kultu, oraz udaliśmy się na kalwarię.

Do powstania kalwarii i jej rozkwitu przyczynił się O. Władysław Schneider OFM, który jako kapłan diecezjalny był wikarym w Piekarach. Posługiwał jako franciszkanin na Górze św. Anny, a później został skierowany do pracy w Ziemi Świętej. Jego doświadczenie bardzo się przyczyniło do rozkwitu piekarskiej kalwarii.

Drugim miejscem, w którym spędziliśmy czas był Świerklaniec, gdzie w 1876 niedaleko starego zamku Guido Henckel von Donnersmarck wybudował jako prezent dla swojej żony Blanki de Paiva – nową rezydencję w stylu Ludwika XIII zwaną popularnie „Małym Wersalem”.

Pałac zaprojektował Hector Lefuel (nadworny budowniczy Napoleona III). Zamek i pałac zostały splądrowane i podpalone w 1945 i ostatecznie zniszczone w czasach PRL. Nadający się budulec uzyskany z ruin oraz marmury i kamienne bloki posłużyły do budowy Pałacu Kultury Zagłębia w latach 1951-1958. W 1962 bez wiedzy ówczesnego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wysadzono resztki ruin zamku.

Z zespołu pałacowego do dzisiaj ocalały baseny, tarasy i fontanny, Pałac Kawalera oraz kościół z grobowcami rodziny. Podziwialiśmy wspaniały park, którego powierzchnia całkowita wynosi 180 hektarów. Park został założony w XVIII wieku. Pierwotny park został założony już w latach 1670-80 przez ówczesnych właścicieli z rodu Henckel von Donnersmarck obok istniejącego już wtedy zamku.

Z Świerklańca udaliśmy się do kompleksu klasztornego w Katowicach Panewnikach. Projektantem tego kompleksu klasztornego był Br. Mansuet Fromm OFM, który wcześniej zaprojektował klasztor we Wrocławiu Karłowicach oraz kościół i klasztor franciszkanów w Nysie.

Po dzień dzisiejszym w panewnikach można podziwiać wspaniały neoromański kościół, dziś bazylikę św. Ludwika ze wspaniałą statuą św. Franciszka stojącą ponad dachem. Wokół kompleksu klasztornego znajduje się kalwaria i grota lurdzka, wybudowana przez Andrzeja Bolczyka OFM, dla upamiętnienia 50. rocznicy dogmatu o Niepokalanym Poczęciu NMP. O. Dymitr Żeglin OFM, referent misyjny, pokazał nam klasztor i bazylikę oraz nowe muzeum misyjne.

Ostaniem punktem naszego wyjazdu była wspólna kolacja. Około godziny 21.00 byliśmy na Górze św. Anny.