Z okazji miesiąca misyjnego O. Błażej został zaproszony do szkoły podstawowej do  miejscowości Czerwionka-Leszczyny w piątek 25 października. Dzieci z tej szkoły od długiego już czasu uczestniczą w programie edukacyjnym „Dać im nadzieję”. O. Błażej opowiedział o aktualnym stanie tego programu i podziękował za pomoc w edukacji dzieci Afryki. Przy okazji przeprowadził  również dwie lekcje na tematy misyjne oraz przestawił niewielką prezentację dotyczącą życia w Afryce.

Wielkie podziękowania kieruję do Pani Barbary Marcol, która jest główną animatorką tego zaangażowania dzieci ze szkoły. Ale dziękuję również wszystkim nauczycielom na czele z dyrekcją szkoły, za umożliwienie takiego spotkania. Szkoła  dalej będzie uczestniczyła w programie edukacyjnym.