Każdego roku w okolicy niedzieli misyjnej w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny są organizowane przez referat misyjny rekolekcje dla Róż Różańcowych, które modlą się za misje i wspomagają misje franciszkańskie materialnie. Tegoroczne rekolekcje rozpoczęły  się w piątek 18 października, a prowadził je O. Lucjan Franek OFM, gwardian i proboszcz z Zawadzkiego. Konferencje skupiały się wokół tematu: ” Różaniec misyjną drogą Kościoła”. W programie rekolekcji była: Modlitwa poranna, Eucharystia, konferencje, modlitwa różańcowa. Koronka do Miłosierdzia Bożego, projekcja filmu, wspólnotowe spotkania i modlitwa poranna. W czasie rekolekcji była okazja do przyjęcia Szkaplerza. Rekolekcje zakończyły się w niedzielne południe Mszą św.  W przeciągu trzech dni  w  rekolekcjach  brało udział 76 osób.