O. Błażej zorganizował niedzielę misyjną w franciszkańskiej parafii w Zawadzkim. Z wystawą misyjna przyjechali bracia klerycy z kleryckiego koła misyjnego działającego przy WSD Franciszkanów we Wrocławiu. O. Błażej na wszystkich Mszach św. głosił kazania misyjne. Była to też okazja by podziękować wszystkim dobrodziejom za modlitwę i pomoc materialną.
Kaznodzieja zwrócił uwagę, że w przeciągu trzech lat nasi misjonarze franciszkańscy odprawili kilkanaście Mszy św. gregoriańskich na zmarłych z Zawadzkiego. Ponadto podziękował za wielkie zaangażowanie w programie edukacyjnym dzieci w Burkina Faso, Togo i Malawi.
Po każdej Mszy św. wierni korzystali z zobaczenia eksponatów misyjnych. Na zewnątrz kościoła można było nabyć kalendarze misyjne i otrzymać obrazki.