Polska –Maroko, wrzesień  2022

Bracia franciszkanie z Maroka posłali mnie na leczenie schorzeń kręgosłupa w Polsce. Kilka miesięcy pobytu w różnych centrach rehabilitacyjnych poprawiły bardzo stan mojego zdrowia. Przeszedłem także ostatnio zabieg na tzw. „bezdech senny”. Miał on miejsce w Szpitalu Zakonnym Bonifratrow w Krakowie. Wykonano mukotomię małżowin dolnych nosa, zmiejszając ich objętość przy pomocy pęsety bibolarnej. Skrócono języczek podniebenny i wykonano nacięcia podniebienia miękiego. Ufam, ze już niebawem powrócę na misyjne świadczenie franciszkańskim świadectwem życia w Maroku.

Dzielę  radość przyjęcia mnie do grona Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Od wielu lat mam z nimi kontak i piszę artykuly misjologiczne dzieląc się doświadczeniami misyjnymi z Maroka.  Ponizej tekst przyjecia i legitymacja SMP.

Czcigodny Ojcze Symeonie,
Pozdrawiam serdecznie w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Misjologów Polskich. Uprzejmie informuję, że Zarząd podjął jednogłośnie uchwałę o przyjęciu Ojca Symeona Stachery w szeregi członków SMP. Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do współpracy teologiczno-misjologicznej zgodnie ze Statutem SMP. Dziękuję za wszelkie wsparcie i modlitwy w intencjach misyjnych i mego powrotu do zdrowia.

                                                                                                     Symeon – misjonarz z Maroko