Przeżyliśmy bogaty w wydarzenia miesiąc czerwiec. Tak jak co roku na Górze św. Anny na swojej pielgrzymce Przyjaciele Misji i Ziemi Św spotkani się po raz 16. W tym roku poświęciliśmy nasze pielgrzymowanie męczennikom franciszkańskim z Pariacoto w Peru. Ojcowie Zbigniew Strzałkowski i Michał Tomaszek zginęli śmiercią męczeńską
w 1991 roku zamordowani przez terrorystów z organizacji Świetlisty Szlak, strzałami w plecy i tył głowy. Ich beatyfikacja odbyła się w 2015 roku.

Misjonarze i przyjaciele misji modlili się krocząc ścieżkami kalwarii i w annogórskim sanktuarium. Wszyscy
ze wzruszenie oglądali film o peruwiańskich męczennikach „Życia nie można zmarnować”.

Od kilku miesięcy referat misyjny czynił starania, by zaprosić na spotkanie uczestników programu edukacyjnego „Dać im nadzieję”, katechistę z Burkina Faso, który od lat pomaga O. Rafałowi realizować ten program. Byliśmy bardzo szczęśliwi, gdy w sobotę 23 czerwca honorowi goście dojechali na spotkanie w Sali Domu Pielgrzyma O. Rafał Segieth i katechista Rafael Ouedraogo z parafii Korsimoro w Burkina Faso.  Była to wspaniała okazja     spotkania się z rodzicami adopcyjnymi, którzy finansują edukację dzieci w jego kraju. Spotkanie było bardzo przejmujące, kiedy katechista opowiadał o sytuacji dzieci szczerze w ich imieniu dziękował za pomoc. Gdyby nie było rodziców adopcyjnych dzieci nie mogłyby chodzić do szkoły. Programem edukacyjnym „DAĆ IM NADZIEJĘ” od 12 lat objętych jest 424 dzieci i młodzieży z Burkina Faso.

Konferencja Północno-Słowiańska franciszkanów przygotowała również coroczne spotkanie dla misjonarzy przebywających na urlopach. Tym razem byliśmy w Wambierzycach, gdzie przyjechali przedstawiciele prawie wszelkich kontynentów. Takie spotkania bardzo łączą misjonarzy i są okazją do wzajemnego spotkania się i odpoczynku duchowego.

Nieoczekiwanie z powodu śmierci rodzonego brata przyjechał do Polski biskup Bonifacy Reimann, który miał okazję być na pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców na Górze św. Anny.

Chciałbym wszystkim Wam bardzo serdecznie podziękować za okazaną pomoc i życzliwość. Dziękuję Współbraciom i Przyjaciołom misji, że zaopiekowali się katechistą z Burkina Faso. Dzięki Wam ten prosty człowiek żyjący na skraju pustyni mógł poznać piękno naszego kraju.  Dziękuję za otwartość, wasze misyjne ofiary i regularną pomoc na rzecz naszych braci na misjach. Wielkie Bóg zapłać za przysłane Mszę Gregoriańskie stypendia Mszalne, które odprawiają nasi misjonarze.

W szczególny sposób dziękuję jednak za modlitwę wszystkim ludziom chorym i starszym. Wasza modlitwa
i cierpienie, które tak często ofiarujecie misjonarzom.    Dalej bardzo proszę wszystkich o modlitwę za naszych Braci misjonarzy, a także o nowe powołania misyjne. Z pozdrowieniem. Niech Pan Was błogosławi i strzeże!

 

dr Błażej Kurowski OFM
Animator Ewangelizacji Misyjnej

Zawadzkie, czerwiec 2018