Drodzy Bracia i Siostry, Temat orędzia papieża Franciszka na tegoroczny Światowy Dzień Misyjny przeżywany pod hasłem „Rozpalone serca, nogi ruszające w drogę”, inspirowany jest fragmentem z Ewangelii wg św. Łukasza, mówiącym o uczniach zmierzających do Emaus (por. Łk 24, 13-35), w którym papież szczególną uwagę zwraca na przemianę, jaka zachodziRead More →

Katastrofa, która dotknęła w zeszłym miesiącu Maroko, jest największą w historii tego północnoafrykańskiego kraju. Jest też sprawdzianem siły ludzkiej solidarności i praktyczną realizacją dialogu między światem muzułmańskim a chrześcijanami, którzy są tutaj niewielką diasporą. W trzęsieniu ziemi ucierpiały osoby bardzo ubogie, które często miały domy, właściwie lepianki, z ziemi. LudzieRead More →

W tych dniach otrzymałem wiele telefonów i maili z zapytaniem, gdzie jestem i czy nic mi się nie stało. Dziękuję za wszystkie wyrazy bliskości i modlitwy. Liczba zabitych na skutek piątkowego trzęsienia ziemi w Maroku wzrosła do ponad 3 tysięcy . Cały czas trwa akcja ratunkowa, w której uczestniczą zespołyRead More →

  Referat Misyjny Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych ul. Klasztorna 6 * 47-154 Góra św. Anny * tel. 77/4630926 * mobile. 601766 957 * referatmisyjny.ofm@gmail.com * www.referatmisyjny.pl     WIELCE czcigodne siostry i bracia róży różańcoweJ Tradycyjnie jak co roku pragnę Was zaprosić na rekolekcje dla RóżRóżańcowych i sympatykówRead More →

Od poniedziałku 21 sierpnia do czwartku 24 VIII sierpnia w Kalwarii Pacławskiej obyły   się coroczne warsztaty misyjne  dla kleryków z 10 polskich prowincji franciszkańskich. Tegoroczne warsztaty były poświęcone doświadczeniom misyjnym tych, którzy jako obcokrajowcy pracują w Polsce i Europie. Spotkanie przebiegało w braterskiej i franciszkańskiej atmosferze. Bracia poznają misje iRead More →

Drogi Błażeju: Szczęść Boże z ziemi marokońskiej !!! Rabat, 25 sierpień 2023 Po przybyciu do Rabatu stolicy Maroka w temperaturze 38 stopni C kąpałem się we własnym pocie. Ciepło działa na mnie uzdrawiająco i ufam, że tym razem wszystko się poprawi z kręgosłupem. W Paryżu zabiegi żylakowe poszły dobrze, choćRead More →

Biskup franciszkański Antonio Eduardo Bösl OFM, urodzony w Hirschau na Bawarii. Do zakonu wstąpił  20 września 1945 i stał się członkiem prowincji bawarskiej. Otrzymał imię zakonne Edward.   Po studiach seminaryjnych w Monachium otrzymał święcenia kapłańskie 8 lipca  1951 za rąk kardynała monachijskiego Michaela von Faulhabera. Krótko po święceniach kapłańskichRead More →

Drodzy i Szanowni uczestnicy naszych programów adopcyjnych,   Korzystając z okazji urlopu O. Rafała Segietha OFM moderatora naszych programów adopcyjnych w Burkina Faso i Togo w sobotę 17 czerwca br. zorganizowaliśmy Domu Pielgrzyma spotkanie dla rodziców adopcyjnych. Przy okazji w spotkaniu uczestniczyli inni Ojcowie z Togo: O. Robert Jurzysta OFMRead More →

    Drodzy Przyjaciele. Dobrodzieje i sympatycy misji franciszkańskich,   Poprzednie lata związane z pandemią i zablokowane przyjazdy urlopowe naszych misjonarzy mamy już poza sobą. Był to smutny czas i Bogu dzięki, że się zakończył. W tym roku cieszymy się urlopami misjonarzy: O. Rafała Segietha OFM z Togo: O. RobertaRead More →