W sobotę 07 grudnia w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe rodziców, rodzeństwa i dobrodziejów misji franciszkańskich. Na spotkanie zostali zaproszeni O. bp Bonifacy Reimann z Boliwii, O. Alan Brzyski, minister prowincjalny z Wrocławia oraz misjonarze, którzy zakończyli swoją posługę misyjną i obecnie przebywają w Polsce. Corocznie na to spotkanie ze swoimi rodzicami przybywa O. Michał Borecki, który pracował wiele lat na misjach w Togo. Ucieszyliśmy się również z przyjazdu z Niemiec Br. Tarsycjusza Lamika, który był misjonarzem w Boliwii. Ukrainę reprezentował Br. Waldemar Czarnocki z Tarnopola. Również swoją obecnością zaszczycił O. Marcin Brylki wieloletni misjonarz z Boliwii.

Na spotkanie przyjechało ponad 60 osób. Pierwszym punktem naszego spotkania była kawa i ciasto. Po niej O. Błażej Kurowski, animator misji prowincji przywitał wszystkich przybyłych gości, przekazał najważniejsze wydarzenia misyjne prowincji w 2019. Szczególnie zwrócił uwagę na budowę studni w Togo i trudności jakie tej inwestycji towarzyszyły. Wskazał również na inne przejawy działalności referatu misyjnego, zwłaszcza kontynuacji programów edukacyjnych w Afryce. O. Błażej wszystkim podziękował za obecność, ale także za pomoc duchową na jaka mogą liczyć nasi misjonarze. Ta ducha pomoc jest nieodzowna w ich misyjnej pracy. Ponadto, wspomniał O. Błażej zmarłych misjonarzy, a zwłaszcza zmarłego w listopadzie w Ziemi św. Br. Tadeusza Armatysa. W czasie trwającego spotkania dotarła do nas widomość o śmierci w szpitalu we Wrocławiu O. Tadeusza Słotwińskiego. Po O. Błażeju głos zabrał O. Prowincjał Alan, który również dziękował uczestnikom, ale także referatowi misyjnemu za podejmowane prace i projekty. Kolejnym przemawiającym był biskup Bonifacy. Opowiedział o tym, że z powodu choroby tak długo zagościł w prowincji i Polsce. Również dziękował za pomoc misjom boliwijskim, zwłaszcza za patronat i pomoc dla dzieci ze szkoły im. O. Grzegorza Rudola. Biskup przedstawił także trudną sytuację polityczną w Boliwii. Mimo ustąpienia prezydenta niepokoje społeczne trwają nadal. Na tym bardzo cierpią ludzie.

Prowincjał poświęcił opłatki, które zostały rozdane i uczestnicy dzielili się opłatkiem i składali sobie życzenia na nadchodzące Boże Narodzenie i Nowy Rok.

Następnie udaliśmy się do bazyliki św. Anny, gdzie O. bp Bonifacy przewodniczył Mszy św. a O. Prowincjał Alan wygłosił Słowo Boże. We Mszy św. uczestniczył O. gwardian Jonasz Pyka, który na początku Mszy św. wszystkich serdeczni i ciepło przywitał.

Po Mszy św. w Domu Pielgrzyma czekał jeszcze na nas obiad. I praktycznie obiadem zakończyliśmy tegoroczne spotkanie opłatkowe.

Korzystając z obecności przedstawicieli Stowarzyszenia Przyjaciół Misji Franciszkańskichpo spotkaniu opłatkowym rozpoczęło się zebranie Stowarzyszenia, gdzie zapoznano się z zagospodarowanie i rozliczeniem  środków i projektów przez poszczególnych misjonarzy. Zapoznano się z nowymi potrzebami przysłanymi projektami. Rozdzielono także środki na poszczególne projekty, które dotyczą Ukrainy, Afryki: Togo i Malawi. Po podpisaniu protokołów spotkanie Stowarzyszenia zostało rozwiązane. Następnie spotkanie zaplanowano w marcu 2020 roku.