Drodzy Przyjaciele. Dobrodzieje i sympatycy misji franciszkańskich,

Rozpoczął się Wielki Post. W środę popielcową w czasie ceremonii posypania głów popiołem usłyszeliśmy słowa: „ Nawracajcie się i wierzcie Ewangelii”. Liczba 40 w Biblii jest „zarezerwowana” dla dzieł oczyszczenia i przygotowania. 40 dni trwał deszcz i potop, Mojżesz przebywał na Synaju przez 40 dni i 40 nocy, 40 lat Izraelici błąkali się na pustyni… Chrystus pościł 40 dni na pustkowiu. Pamiętać jednak trzeba, że liczba 40 nie jest rozumiana w Biblii
w sensie matematycznym, lecz symbolicznym.

N drodze naszej wiary nie jesteśmy sami. Nie jesteśmy skazani tylko na własne siły.
Nie mamy walczyć o zbawienie w pojedynkę. Mamy odkrywać swoje miejsce w Kościele, wspierać się nawzajem. Wspólnota to bogactwo darów i charyzmatów. Trzeba, byśmy się na dary innych jeszcze bardziej otwierali, ale też innych świadomie własnym dobrem ubogacali. Niech więc okres Wielkiego Postu i pragnienie nawrócenia pomoże nam w otwarciu się na innych, w dostrzeżeniu godności tych, z którymi budujemy Kościół – nasz wspólny dom.

Obecnie dla naszych współbraci na misjach to czas wielkiej pracy apostolskiej. Wraz
zkatechumenami, którzy przez kilka lat przygotowali się do przyjęcia sakramentu chrztu św. Dla tych ludzi to ostatni etap przygotowania, by być katolikiem i świadkiem Jezusa Chrystusa. Dlatego potrzeba również naszej modlitwy, by byli dobrymi katolikami, a misjonarzom mocy Ducha Św.

W ostatnim czasie wszyscy zaniepokojeni jesteśmy zagrażającym ludziom korona wirusem. Towarzyszy nam niepewność, ale również i strach, bo ta choroba może dotknąć każdego. Oprócz wszystkich procedur, które powinniśmy przestrzegać powinna nam również towarzyszyć solidarną modlitwa: za ludzi chorych i wszystkich, którzy ich leczą i pomagają.
Nie możemy zapomnieć również o zmarłych.

Pragnę Wam serdecznie podziękować za wasze modlitwy i każdą materialną pomoc na rzecz misji. Dzięki Waszej ofiarności mogliśmy pomóc w tym miesiącu po raz kolejny pogorzelcom lasów amazońskich w Boliwii, zwłaszcza dzieciom.

Dalej bardzo proszę wszystkich o modlitwę za naszych Braci w posłudze misyjnej,
a także o nowe powołania misyjne. Z pozdrowieniem. Niech Pan Was błogosławi i strzeże!

 

 

o. dr Błażej Kurowski OFM

                                                                                            Animator Ewangelizacji Misyjnej