W sobotę 10 i niedzielę 11 listopada O. Błażej na zaproszenie O. Jarosława Zatoki OFM, gwardiana i proboszcza, przeprowadził niedziele misyjną. Na wszystkich Mszach św. w kościele parafialnym św. Franciszka głosił kazania o tematyce misyjnej, a po Mszy św. rozprowadzał kalendarze misyjne. Kościół jest usytuowany w Zdroju i we Mszy św. uczestniczyli kuracjusze z różnych stron Polski. Zainteresowanie tematyką misyjną było bardzo wielkie. Ludzie po Mszy św. stawiali wiele pytań. Było widać, że niektórzy z nich po raz pierwszy uczestniczyli w niedzieli misyjnej.

O. Jarosławi składam serdeczne podziękowania za zaproszenie do parafii i wszelka pomoc.