W  Domu Pielgrzyma w sobotę 19 czerwca odbyło się spotkanie  rodziców adopcyjnych. Było to możliwe, bo był do dyspozycji O. Rafał, który koordynuje te programy w Burkina Faso i Togo. Na dzień dzisiejszy pomagamy w edukacji ponad 500 dzieciom. Dzięki rodzicom adopcyjnym mogą chodzić do szkoły. Na spotkanie przybyło ponad 120 osób. Spotkanie staramy się organizować co dwa lata. Niestety, w zeszłym roku trzeba było spotkanie odwołać. Dlatego tegoroczne spotkanie było bardzo potrzebne dla ludzie,  którzy  po relacji O. Rafała wrócili z radością do domu mając poczucie zasadności udziału w tym dziele. Również i referat misyjny może spokojnie dalej prowadzić to dzieło, bo ostatnio bardzo mało było wiadomości.