WIELCE CZCIGODNE SIOSTRY I BRACIA RÓŻY RÓŻAŃCOWEJ

Tradycyjnie jak co roku pragnę Was zaprosić na rekolekcje dla Róż Różańcowych i sympatyków misji franciszkańskich. Tegoroczne rekolekcje rozpoczną się w Domu Pielgrzyma w piątek 16 października i potrwają do niedzieli 18 października. Przeżywamy w tym miesiącu nadzwyczajny miesiąc misyjny, dlatego podejmujemy tematykę:
„RATUJMY MODLITWĄ RÓŻAŃCOWĄ UTRACONĄ ŁASKĘ WIARY DLA WSZYSTKICH NARODÓW I O POWSTRZYMANIE ZŁA”.
Bardzo serdecznie zapraszam i pozdrawiam w Panu.
Polecam nasze rekolekcje Waszej modlitwie.
Z franciszkańskim pozdrowieniem. Niech Pan Was błogosławi i strzeże.

O. dr Błażej Kurowski OFM
animator misji
Góra św. Anny 05 wrzesień 2020

Zgłoszenia proszę kierować pod następujące adresy:
Referat Misyjny Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych
ul. Klasztorna 6
47-154 Góra św. Anny
tel.: 77 463 09 26: kom. 601 766 957
e-mail: referatmisyjny.ofm@gmail.com
Lub
Dom Pielgrzyma
al. Jana Pawła II 7,
47-154 Góra Świętej Anny
tel.: 77 462 53 01