Biskup Bonifacy Antoni Reimann poświęcił ogród biblijny nawiązujących do miejsc w Ziemi Św. Można powiedzieć, że koncepcją utworzenia tego ogrodu było przeniesienie do Boliwii miejsc, które związane są z działalności ziemską Pana Jezusa.  Dzisiaj w Ziemi Św. o te sanktuaria troszczą się franciszkanie. Powstały  ogród biblijny jest w miejscu, gdzie franciszkanie przez lata ewangelizowali te tereny głosząc Słowo Boże. Biskupami tego wikariatu byli franciszkanie, tak jak dzisiaj biskup Bonifacy.