Symeon Stachera OFM, nominacja  watykańskiej Kongregacji Ewangelizacji Narodów i Krzewienia Wiary, która przedłużyła na kolejnych pięć lat O. Symeonowi Stacherze OFM  urząd dyrektora Papieskich Dzieł Misyjnych w Maroku.