List na początek Nowego Roku O. Bpa Antoniego Bonifacego Reimanna OFM z Boliwii

BÓG JEST MIŁOŚCIĄ

W sobotę 31 grudnia 2022 roku w Villa Paraíso, odwiedzając Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Maryi z parafii Santa Clara, otrzymałam wiadomość o śmierci papieża emeryta Benedykta XVI; spontanicznie wyłania się antyfona: „Niech Aniołowie zabierają cię do raju (paraiso); niech cię przyjmą męczennicy i zaprowadza cię do krainy życia wiecznego”.

Pragnę poświęcić ten pierwszy list do Was  pamięci Benedykta XVI i przypomnieć pewne wydarzenia i słowa, które powinny nam posłużyć w naszej wspólnej wędrówce  z Chrystusem.

Papież Benedykt sprawował swój pontyfikat od 19 kwietnia 2005 r. do 28 lutego 2013 r., kiedy podjął decyzję o rezygnacji z posługi kierowania „łodzią Piotra” ze względów zdrowotnych; Są to czasy głębokich przemian kulturowych i społecznych, a także trudności w samym kościele.

Konferencja Episkopatu Boliwii, w tym samym dniu jego rezygnacji, w komunii z nim, wydała oświadczenie wyrażające swą  jedność i bliskość, tymi  słowami:  „Jego Świątobliwość rozpoczął swoją posługę następcy Piotra, pokornego sługi w winnicy Pańskiej. Duchowość pokornego sługi naznaczyła całe Twoje życie, a w sposób szczególny  lata Twojego pontyfikatu, kierując Kościołem z jasnością i mądrością, z jaką towarzyszył Tobie Duch Pański, zapraszając dzieci, młodzież i rodziny do ufnego wpatrywania się Niego, by rozpalić na nowo wiarę w Jezusa- Słowo Wcielone i Dobra Nowinę  dla ludzi wszystkich czasów” (CEB, 02.13.2013).

Bracia i Siostry

Pan powołuje Benedykta XVI, pokornego i mądrego sługę do swego domu pod koniec 2022 roku. W dobie światowego kryzysu, wielu zamieszek  i  przede wszystkim wojny prowadzonej przez reżim Putina na Ukrainie, gdzie codziennie po obu stronach giną żołnierze, cywile,  a nawet dzieci.

Ze smutkiem i bezsilnością byliśmy również świadkami brutalnego napadu i uprowadzenia Luisa FernandaCamacho, gubernatora departamentu Santa Cruz dokonanego przez Organ Bezpieczeństwa Narodowego Boliwii. Zadajemy sobie pytanie: Co Bóg nam mówi przez te  znaki czasu?

Chciałbym odpowiedzieć na to pytanie,  wybierając kilka zdań z pierwszej Encykliki Benedykta XVI „Bóg jest miłością”, podpisanej 25 grudnia 2005 r.„Sprawiedliwy porządek społeczeństwa i państwa jest głównym zadaniem polityki. Święty Augustyn powiedział kiedyś, że państwo, w którym nie rządziłaby sprawiedliwość, zostałoby zredukowane do wielkiej bandy złodziei.Miłość – caritas – zawsze będzie potrzebna, nawet w najbardziej sprawiedliwym społeczeństwie. Nie ma porządku państwowego, bez względu na to, jak sprawiedliwy by on nie był, który sprawiłby, że służba miłości stałaby się zbędna. Ktokolwiek próbuje odseparować  się od miłości, przygotowuje się do odłączenia się od człowieka jako człowieka….To czego nam brakuje to nie państwo, które wszystko reguluje, kontroluje i panuje nad wszystkim, ale państwo które wielkodusznie uznaje i wspiera, zgodnie z zasadą pomocniczości,  te  różne inicjatywy społeczne, które łączą w sobie spontaniczność z bliskością dla ludzi w potrzebie.  Kościół jest jedną z tych żywych sił: bije w nim dynamika miłości rozbudzona przez Ducha Świętego. Ta miłość oferuje człowiekowi nie tylko pomoc materialną, ale także pokój i troskę o duszę, pomoc dużo bardziej potrzebną niż materialne utrzymanie” (Bóg Jest Miłością” ( 28).

Te słowa czytane dzisiaj są propozycją przeżywania wyższości  Miłości, nad pokusą dominacji, często pod pozorem sprawiedliwości, ale bez poszanowania praw człowieka, które inspirowane są godnością każdej osoby, jako obrazu Boga-Miłości.

Drodzy Przyjaciele Misji

W kontekście wszystkich wspomnianych wydarzeń pragnę jeszcze raz podjąć słowa papieża Benedykta XVI we wstępie jego Encykliki – Bóg jest miłością: „Uwierzyliśmy w miłość Boga: w ten sposób chrześcijanin może wyrazić fundamentalną opcję swojego życia. „ Nie zaczyna się bycia chrześcijaninem przez jakaś etyczną decyzję czy wielką ideę, ale przez spotkanie z wydarzeniem, z Osobą, która nadaje życiu nowy horyzont, a wraz z nim decydujące ukierunkowanie” (1).

Na początek Nowego Roku życzę  Wam wszystkim: byśmy pielęgnowali osobistą i wspólnotową więź  z Panem Jezusem Chrystusem, żyjąc na co dzień Słowem Bożym; abyśmy tak jak  On, który jest Światłem rozświetlił głębokie  mroki, która starają się zaciemnić naszą wiarę i nadzieję na bardziej braterski i sprawiedliwy świat; życzę Miłości i Pokoju we wszystkich dziedzinach życia, a szczególnie w naszych rodzinach i miejscach pracy.

Ten rok jest tez dla nas – O. Feliksa Skrzydło, Brata Feliksa Skrzypacza i dla mnie, rokiem jubileuszowym, bo obchodzić będziemy 40 lat pracy misyjnej (1983-2023)  i 50 lat życia zakonnego (1973-2023). Bogu niech będądzięki, a Wam za modlitewne i materialne wsparcie.

Dziękuje Wam jednocześnie za przesłaneżyczeniaświąteczne i noworoczne, a z nimi obietnice modlitwy za Kościół misyjny na całymświecie, a szczególniepielgrzymujący w naszym Wikariacie Apostolskim Ñuflo de Chávez w Boliwii.

Przez wstawiennictwo Maryi Niepokalanej i Królowej Pokoju niech Pan Was błogosławi i chroni.Szczęśliwego Nowego Roku 2023

 

 +Antoni Bonifacy Reimann OFM
Concepción, 5 stycznia 2023