Bracia z Kazachstanu pracujący w Tałdykorganu podjęli inicjatywę kolędową wśród młodzieży. Brak Adam Kokoszka OFM wraz z młodzieżą i koreańskim kapłanem K. Ladislao przygotowali jasełka, gdzie młodzi ludzie występują w strojach ludowych krakowski i koreańskich. Bardzo ciekawie wygląda Ks. Ladislao w stroju Krakowiaka, podobnie też i Br. Adam.

Kazachstan jest bardzo bogaty narodowościowo i  kulturowo. Bracia spotykają, a właściwie odkrywają ludzi, których korzenie sięgają naszej ojczyzny. Niektórzy, po czasach sowieckich do tej pory boją się przyznać do polskich korzeni. Często są to ludzi, których dzieje rodzinne były bardzo tragiczne. Dlatego takie inicjatywy są bardzo potrzebne. Nasz zakon w Kazachstanie współpracuje z braćmi i kapłanami z Korei Południowej. Jedynym mankamentem dla Koreańczyków jest nauka języka rosyjskiego, a później Kazachskiego. Ale współpraca mimo tym mankamentów układa się dobrze.