8 grudzień 2018 r. – Coroczne spotkanie opłatkowe rodziców, rodzeństwa misjonarzy i dobrodziejów misji