W sobotę 14 stycznia odbył się na Górze św. Anny w Domu Pielgrzyma coroczny bal charytatywny organizowany przez referat misyjny. W ostatnie dwa lata z powodu korona wirusa nie było możliwości zorganizowania balu i zaproszenia uczestników. W tym roku organizacja się udała i sympatycy misji licznie na bal przybyli. Bal tegoroczny miał za zdanie wspomóc projekt zagospodarowania budynków kościelnych na internat dla dzieci chodzących do szkoły w Dova w Malawi gdzie pracuje od lat O. Sebastian Unsner OFM. Dzieci, które mają daleko do szkoły będą mogły przez cały tydzień mieszkać w internecie.

          Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom balu charytatywnego, personelowi Domu Pielgrzyma za przygotowanie sali, kuchni na czele z kucharzem za przygotowane posiłki, za wspaniałe ciasta własnego wypieku i obsługę prawie przez całą noc. Dziękuję wszystkim pomocnikom referatu misyjnego z Góry św. Anny i nie tylko. Wasza często niezauważalna praca jest nieoceniona. Z tego miejsca dziękuję również wszystkim sponsorom naszego balu, do których skieruję jeszcze osobiste podziękowanie.