Adwent jest okresem, w którym przygotowując szopkę dla Dzieciątka Jezus, uczymy się na nowo, kim jest nasz Pan; jest okresem, w którym należy wyjść z pewnych schematów,  z pewnych uprzedzeń względem Boga i braci.  (papież Franciszek).

 

 Boże Narodzenie wczoraj i dziś

Od pierwszych dni grudnia sklepy wypełniają się wszelkiego rodzaju prezentami; świat konsumentów i biznesu korzysta z okazji świąt Bożego Narodzenia, oferując swoje produkty na sprzedaż.Ale z drugiej strony można zauważyć, że znaczna większość ludności żyje z dnia na dzień, walcząc o przetrwanie; tysiące rodzin dotkniętych  pożarami. Prasa przypomina nam obecnie, że przemoc domowa jest najczęściej zgłaszanym przestępstwem w Boliwii, a w naszym województwie Santa Cruz największą liczbę przypadków zarejestrowano w 2023 r. ( gazeta La Razón, 27.XI,23). Skandale, które nękają katolicką społeczność kraju, dzieci pracujące na ulicach, młodzi narkomani, przepełnione więzienia, państwowe szpitale z chorymi czekającymi na korytarzach…

Musimy przyznać, że często czujemy się smutni i zdajemy się być zagubieni w obliczu tak wielu sprzecznych znaków. Kiedy patrzymy na rzeczywistość świata, widzimy, że nie różni się ona tak bardzo od rzeczywistości naszego kraju: wojna między Rosją a Ukrainą; konflikt zbrojny między Izraelem a Palestyną. Powtarzające się naruszenia praw człowieka: maltretowane kobiety, zaginione dzieci, niesprawiedliwy podział bogactw, brak możliwości pracy, prześladowania polityczne, nieodwracalne szkody ekologiczne… pokusą jest aby to zignorować, nie pozwolić, aby Historia stała się częścią naszej osobistej egzystencji i świętować bez umiaru na obrzeżach tak wielkiego chaosu.

Jak możemy przezywać czas Adwentu i okres Bożego Narodzenia w takich okolicznościach?

Dokładnie 800 lat temu, w Wigilię Bożego Narodzenia 1223 r., św. Franciszek z Asyżu odtworzył scenę narodzin Chrystusa w małej miejscowości Greccio, w prowincji Rieti, na granicy z Umbrią. W grocie umieścił rodzinę z dzieciątkiem, a obok niej żywego woła i osła, tak jak według wierzeń miało to miejsce w pierwszą noc Bożego Narodzenia w Betlejem. Kontemplując szopkę w Greccio, święty Franciszek powiedział:„Syn Człowieczy stał się jednym z nas, naszym bratem… Oto dzień, który Pan uczynił; radujmy się w nim i weselmy. Albowiem Najświętsze Umiłowane Dziecię zostało nam dane i narodziło się dla nas w drodze i zostało złożone w żłobie, ponieważ nie było miejsca w gospodzie” (Oficjum o Męce Pańskiej XV). „Zobacz, że codziennie się uniża, jak wtedy, gdy z królewskiego tronu przyszedł do łona Dziewicy; codziennie przychodzi do nas, ukazując się pokornym; codziennie zstępuje z łona Ojca na ołtarz w rękach kapłana” (Napomnienia 1,16).

Cztery przesłania szopki w Greccio

Pierwsze przesłanie:Wcielenie Syna Bożego przynagla nas do odkrywania ziarna Słowa obecnego w każdej kulturze, w każdej rasie, języku, ludzie i narodzie. Naszą misją jest pomóc tym ziarnom wzrastać i sprawić, by zakwitły poprzez wsłuchiwanie się w Słowo Boże, dialog i wzajemną pomoc.

Drugie przesłanie:Bóg nadal odnawia i przedłuża tajemnicę Wcielenia w każdej Mszy Świętej, dlatego zadajemy sobie pytanie: Czy nadaję sakramentowi Eucharystii właściwą rangę, przygotowując celebracje z grupami liturgicznymi (lektorami, akolitami, kantorami itp.), aby wzrastać w życiu wiary? Czy nasze celebracje liturgiczne odzwierciedlają prostotę, godność, pokorę, których pragnął św. Franciszek i do których zachęca nas  także dzisiejsze nauczanie Kościoła? Czy Eucharystia jest dla nas źródłem komunii z Bogiem i braćmi?

Trzecie przesłanie: Franciszek zachęca mnie do postawienia pytania: Czy wiara w Jezusa jest dla nas ważna? Jego obecność w naszych rodzinach, w naszych wspólnotach zakonnych i kapłańskich?Czy obejmują one także tych, z którymi Jezus chciał się utożsamić: głodnych, spragnionych, obcych, nagich, pozbawionych wolności… (por. Mt – 25, 40)?

Czwarte przesłanie:Pewnego dnia, podczas spaceru po wioskach, Franciszek był zaskoczony odkryciem w Greccio miejsca tak podobnego do Betlejem. Miejscowość ta znajduje się na wysokości 750 m n.p.m., na zboczach góry Lacerone. Jest pięknym miejscem, otoczonym lasami pełnymi paproci i dębów. Piękno przyrody przypomniało mu o pięknie regionu, w którym urodził się Jezus.  „Pochwalony bądź, Panie, z wszystkimi Twymi stworzeniami”.To zawołanie zrealizował św. Franciszek z Asyżu poprzez swoje życie, pieśni i gesty.  (LaudateDeum 1). Jak możemy chwalić Boga pośród spalonych lasów, pośród wymarłej fauny i flory, pośród setek rodzin dotkniętych pożarami? Odpowiedź na te pytania znajdujemy w ostatnim numerze tej samej adhortacji apostolskiej: Bowiem człowiek, który chce zastąpić Boga, staje się najgorszym zagrożeniem dla samego siebie.”(73).

 

Drodzy Bracia i Siostry, Przyjaciele Misji,

Liturgia adwentu i Bożego Narodzenia zaprasza nas byśmy przyjęli postawę kontemplacyjna Maryi i Józefa, żyli tak jak Oni, mając Jezusa w centrum swojej rodziny. Niech nasza postawa słuchania Słowa Bożego i bliźnich pomoże nam przywrócić Bogu należne Mu miejsce, niech doprowadzi nas do odkrycia radości wspólnoty z Bogiem i ze sobą nawzajem oraz współodpowiedzialności za powierzona nam misje.

Kończąc dołączam krótką notę dotyczącą Waszego wsparcia materialnego naszej misji. Nawiązując do listu z okazji Niedzieli Misyjnej tego roku chciałbym dodać, ze dzięki Waszym ofiarom mogliśmy wesprzeć prace budowlane naszych dwóch misjonarzy z Polski z diecezji tarnowskiej, którzy rozbudowali małą kaplicę na piękny kościół parafialny w Concepción. 30 grudnia będziemy przeżywać  konsekrację tej nowej świątyni. W tej uroczystości będzie brać udział delegacja diecezji tarnowskiej wraz z biskupami pomocniczymi tej diecezji, biskupem Leszkiem Leszkiewiczem i biskupem Arturem Ważnym.

Warunki atmosferyczne występujące w tej części Boliwii, silne opady deszczu w porze deszczowej i palące słońce w porze suchej powodują uszkodzenia dachów, stąd nasze budynki wymagają częstych napraw i tak, dzięki Waszej ofiarności,  mogliśmy wspomóc finansowo wiernych z parafii św. Klary w El Fortin, którzy remontowali dach kościoła i budynków parafialnych.

Chcę podzielić się z Wami wielką radością, bowiem w naszym wikariacie rozpoczęły pracę siostry ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Będą one pracowały w parafii Matki Bożej Anielskiej w Urubicha, gdzie proboszczem jest franciszkanin z Polski, o. Sykstus Gajda. Ich dom również wymagał remontów, bowiem przez kilka lat nie był zamieszkiwany.

Część waszych ofiar została przeznaczona na odpust parafii katedralnej Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny oraz na potrzeby biskupstwa.

Niech radość z tajemnicy wcielenia Syna Bożego, i Jego ustawicznej obecności na naszej drodze życia, opromieni Wasz trud i świadectwo.Pokój i Dobro od Chrystusa, który Jest i przychodzi dla Wszystkich a w szczególności dla uczestników spotkania na Górze Św. Anny z okazji Świat Narodzenia Pańskiego.

Dziękuję za duchowe i materialne wsparcie naszej misji,

+Antoni Bonifacy Reimann OFM
Adwent – Boże Narodzenie 2023, Wikariat Apostolski Ñuflo de Chávez, Boliwia