W uroczystość Objawienia Pańskiego kolędnicy misyjni za przykładem trzech królów nawiedzali domy naszych parafii. Tradycyjnie w parafiach franciszkańskich na Górze św. Anny, Borkach Wielkich, Wrocławiu Karłowicach, Zawadzkim chodząc jako kolędnicy odtwarzali inscenizację Bożego Narodzenia i zbierały ofiary na konkretne cele misyjne. Dzieci z Góry św. Anny wspomagają co roku szkołę w Boliwii, której patronem jest O. Grzegorz Lucjan Rudol, tragicznie zmarły misjonarz pochodzący z Góry św. Anny.

Dzieci z  innych parafii wspomagają ośrodek dla sierot społecznych i ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych w Boliwii. Szkoła i ośrodki znajdują się na terenie wikariatu apostolskiego Ñuflo de Chávez w Boliwii, gdzie biskupem jest  franciszkanin z prowincji św. Jadwigi O. Bonifacy Antoni Reimann OFM.

 W uroczystość Objawienia Pańskiego w Międzynarodowym Sanktuarium na Górze św. Anny odbyło się nabożeństwo  przy żłóbku franciszkańskim dla FZŚ regionu opolsko-gliwickiego. Wśród tercjarzy są dobrodzieje misji franciszkańskich. O. Błażej brał udział w nabożeństwie i opłatku FZŚ. Była to okazja, by podziękować Braciom i Siostrom za pomoc duchową i materialną misjom franciszkańskim. Co roku poszczególne wspólnoty wypiekają w okresie Bożonarodzeniowym pierniki świąteczne, które są rozprowadzane w czasie jarmarku misyjnego na Górze św. Anny. Jest to bardzo znacząca pomoc dla misji, a w tym roku Bracia i Siostry dorzucili się do budowy studni głębinowej w Togo. Wielkie Bóg zaprać wszystkim za tak wspaniała pomoc.