W ramach spotkań misyjnych w szkole O. Błażej był w piątek  24 stycznia był w szkole podstawowej w Krośnicy, która ma w adopcji trojkę dzieci z Burkina Faso. Tradycyjne odbyło się spotkanie z uczniami w ramach lekcji szkolnych. Była to okazja, by przybliżyć dzieciom życie Afrykańczyków oraz przebieg programu edukacyjnego  „Dać im Nadzieję”. Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Krośnicy są bardzo dumne, że mogą swoim rówieśnikom pomagać w edukacji. Oprócz uczniów i nauczycieli w spotkaniu brał udział także ks. proboszcz z parafii Krośnica, który jest katechetą w szkole.