Ważnym wydarzeniem  było również zorganizowane spotkanie misjonarzy prowincji franciszkańskich na urlopie. Animatorzy jednogłośnie wybrali klasztor w Wieżycy na Kaszubach. We wtorek 22 czerwca do Wieżycy pojechali następujący misjonarze naszej prowincji: O. Feliks Skrzydło, Boliwia: O. Rafał Segieth, Togo: O. Kacper Nowakowski, były misjonarz z Boliwii: O, Łazarz Żukowski, misjonarz z Kazachstanu i O. Błażej Kurowski, animator misji prowincji św. Jadwigi. Gościnie przybyli również do Wieżycy franciszkanie konwentualni  z Gdyni opiekującymi się misjami. Każda prowincja polska była prezentowana przez misjonarzy z Ziemi Św, Republiki Centralnej Afryki, Boliwii, Kazachstanu, Slawadoru Kolejnym bardzo ważnym wydarzenie  było organizowane co roku spotkanie misjonarzy prowincji franciszkańskich na urlopie. Animatorzy jednogłośnie wybrali klasztor w Wieżycy na Kaszubach. We wtorek 22 czerwca do Wieżycy pojechali następujący misjonarze naszej prowincji: O. Feliks Skrzydło, Boliwia: O. Rafał Segieth, Togo: O. Kacper Nowakowski, były misjonarz z Boliwii: O, Łazarz Żukowski, misjonarz z Kazachstanu i O. Błażej Kurowski, animator misji prowincji św. Jadwigi. Gościnie przybyli również do Wieżycy franciszkanie z Gdyni opiekującymi się misjami. Spotkania te są bardzo potrzebne, bo jest to okazja nie tylko, by się poznać, ale wymienić swoje doświadczenia misyjne. Na spotkaniu byli wszyscy animatorzy, a także misjonarze: z Ziemi Św, Boliwii, Republiki Środkowoafrykańskiej, Togo i Salwadoru. W Wieżycy przebywaliśmy przez trzy dni. Była to tez okazja by trochę poznać kulturę i pobożność Kaszub.

Spotkania te są bardzo potrzebne, bo jest to okazja nie tylko, by się poznać, ale wymienić swoje doświadczenia misyjne. Na spotkaniu byli wszyscy animatorzy, a także misjonarze: z Ziemi Św, Boliwii, Republiki Środkowoafrykańskiej, Togo i Salwadoru oraz Ugandy.  W Wieżycy misjonarze przebywali przez trzy dni, by odmówić się duchowo i fizycznie.  Była to tez okazja by trochę poznać kulturę i pobożność Kaszub. Klasztor i Współbracia okazali się bardzo gościnny i franciszkańskim miejscem.