W dniach 15-16 czerwca na Górze św. Anny odbyła się 22 Pielgrzymka Przyjaciół Misji Franciszkańskich i Ziemi Świętej. Pielgrzymce co roku  patronuje Konferencja Zakonów Franciszkańskich w Polsce w osobach Animatorów Misyjnych poszczególnych prowincji. W tym roku hasłem przewodnim, były misje franciszkańskie w Boliwii. Była to okazja, by wspólnie pomodlić się za misjonarzy żyjących i zmarłych z Boliwii.

W sobotę 15 czerwca uczestnicy po pozdrowieniu przed Domem Pielgrzyma wyruszyli na kalwarię w stronę Poręby. W czasie drogi odmawialiśmy i rozważali tajemnice różańca świętego. W kaplicy Wniebowzięcia NMP w Porębie  o godz. 15.00 odmówiliśmy koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po koronce Msza św.koncelebrowanaw którejprzewodniczył O. Andrzej Walko OFM z Marienweiher, który pomaga naszym misjonarzom, angażując się w dzieła misyjne, zwłaszcza w Boliwii.  On Też wygłosił okolicznościowe kazanie. Po Mszy św. rozpoczęła się kalwaryjska, Droga Krzyżowa. Towarzyszyła nam w tej modlitwie piękna pogoda.

Wieczorem w sali Domu Pielgrzyma odbyło się spotkanie uczestników z misjonarzami. Biskup Bonifacy Antoni Reimann w swojej prezentacji multimedialnej opowiadał o swoim 41 letnim pobycie na misjach w Boliwii. Do tych wspomnień został również zaproszony Br. Feliks Skrzypacz OFM, który również pracuje 41 lat na misjach w Boliwii. Uczestnikiem spotkania było również O. Kasper Kaproń OFM z prowincji MB Anielskiej, który  także od lat przebywa w Boliwii i jest wykładowcą wydziału Teologicznego w Cochabambie.  Należy on również do komisja ds. obrządku amazońskiego, powołana w ub.r. przez Konferencję Kościelną dla Amazonii (CEAMA),  Komisja liczy 16 członków, wybranych według różnych kryteriów przez episkopaty krajów amazońskich.  O działalności tej komisji opowiadał
O. Kasper. O. Dymitr Żeglin OFM animator misji w Prowincji Wniebowzięcia NMP
w Katowicach podzielił się przeżyciami jako uczestnik pogrzebu śp. O. Bp Zbigniewa.

Do tego spotkania dołączył również O. Teofil Niewiński OFM, misjonarz w Ziemi Św. przebywający ostatnio w Tabghena jeziorem galilejskim. Wieczorne spotkanie zakończyliśmy modlitwą.

Niedzielny poranek rozpoczęliśmy modlitwami porannymi i śpiewaniem godzinek do NPNMP. O godz. 9.00 spotkaliśmy się ponownie w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma.  Do uczestników dołączyli: O. Symeon Stachera OFM, misjonarz z Maroka. W swoim wystąpieniu opowiadał o tej pierwszej misji zakonu franciszkańskiego. Przedstawił także naszą dzisiejszą posługę zakonu w państwie muzułmańskim. Z Krakowa przyjechał także O. Nikodem Gdyk OFM, Komisarz Ziemi

Św. Opowiadał uczestnikom o aktualnej sytuacji Kustodii Ziemi Św. i pracy franciszkanów w tym trudnym czasie wojny. Wszystkie przedstawione świadectwa podsumował bp Bonifacy Reimann OFM.

O godz. 11.30 w bazylice św. Anny pod przewodnictwem bpa Bonifacego OFM odprawiona Msza św. koncelebrowana w intencji misji, dobrodziejów i  zmarłych misjonarzy franciszkańskich. W czasie Mszy św. O. Alard Maliszewski, minister prowincjalny z Wrocławia wygłosił okolicznościowe kazanie. Po homilii Br. Feliks Skrzypacz OFM, misjonarz od 41 lat odnowił swoje śluby zakonne obchodząc złoty jubileusz życia zakonnego.

Na Mszy św. jubileuszowej brali udział przyjaciele misji franciszkańskich oraz rodzina Br. Feliksa Skrzypacza. Bratowa Br. Feliksa po Mszy Św.  w imieniu rodziny złożyła wzruszające  słowa i życzenia. Po Mszy św. Bracia i rodzina Br. Feliksa zostali zaproszeni na obiad w refektarzu klasztornym.