Na Górze św. Anny w II Niedzielę Adwentu zakończył się tradycyjny kiermasz bożonarodzeniowy. W poprzedzające dwie niedziele była okazja do zaopatrzenia się w stroiki adwentowe i ozdoby bożonarodzeniowe. Mimo remontu drogi na Górze św. Anny i trudności z dojazdem na szczyt, wielu ludzi nawiedziło nasz kiermasz. Co roku kiermasz wspiera misje franciszkańskie. W tym roku dochód był przeznaczony na budowę studni  głębinowej w Togo. Jesteśmy na etapie szukania dogodnego miejsca, by więcej ludzi mogło skorzystać z czystej i zdrowej wody.

Bardzo serdecznie dziękuję zaangażowanym osobom z parafii na Górze św. Anny. Każdego roku pojawiają się nowe pomysły i wzory stroików. By je wykonać potrzeba inwencji, ale za tym stoją godziny zaangażowania i pracy poświęconej dla misji. Wszystkim składam serdecznie Bóg zapłać.  W jedną z adwentowych niedziel rozprowadzany pyszne pierniki, które są ofiarą FZŚ rejonu opolsko-gliwickiego. Braciom i siostrom z FZŚ na czele z S. Przełożoną Urszula Szramka składam serdecznie podziękowania. Pierniki rozchodzą się bardzo szybko i mają swoich corocznych wielbicieli.

Swoje podziękowania kieruje na ręce O. proboszcza Grzegorza Pampuch OFM, za jego życzliwość i okazane dobro misjom franciszkańskim. Wielkie podziękowanie kieruję również do wszystkich, którzy skorzystali z naszego kiermaszu i zakupili ozdoby bożonarodzeniowe i pierniki.  Jestem przekonany, że każda kropla wody źródlanej, którą będą pili ludzie z Toga będzie Waszą zasługą.

Wszystkim za wszystko w imieniu O. Rafała Segietha OFM, który będzie koordynował budowę  studni i wszystkich żyjących w tym rejonie ludzi składam serdeczne Bóg zapłać