Referat Misyjny

Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych

ul. Klasztorna 6 * 47-154 Góra św. Anny *

tel. 77/4630926 * mobile. 601766 957 * referatmisyjny.ofm@gmail.com * www.referatmisyjny.pl

 

 

WIELCE czcigodne siostry i bracia róży różańcoweJ

Tradycyjnie jak co roku pragnę Was zaprosić na rekolekcje dla
RóżRóżańcowych i sympatyków misji franciszkańskich. Tegoroczne rekolekcje rozpoczną się w Domu Pielgrzyma w piątek 13 października
i potrwają do niedzieli 15 października. Tegoroczne rekolekcje poprowadzi O. Witalis Stania OFM.

 

RÓŻANIEC MODLITWĄ WSPÓLNOTY KOŚCIOŁA ”.

 

Bardzo serdecznie zapraszam i pozdrawiam w Panu.
Polecam nasze rekolekcje Waszej modlitwie.
Z franciszkańskim pozdrowieniem.
Niech Pan Was błogosławi i strzeże.

 

o. dr Błażej Kurowski OFM
animator misji

 

 

Góra św. Anny,  w święto Narodzenia Matki Boskiej2023

Zgłoszenia proszę kierować pod następujące adresy:

Referat Misyjny Prowincji Św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych
ul. Klasztorna 6
47-154 Góra św. Anny
tel.:77 463 09 26: kom. 601 766 957
e-mail.:referatmisyjny.ofm@gmail.com

Lub

Dom Pielgrzyma
ul. Jana Pawła II 7
47-154 Góra Świętej Anny
tel.:77462 53 01
e-mail.:dompielgrzyma@op.pl