W pierwszą Niedzielę Adwentu 02 grudnia O. Błażej był na kolejnej niedzieli misyjnej w parafii WNMP w Krapkowicach Otmęcie. Tym razem skorzystał z zaproszenia FZŚ, aby w czasie Mszy św. Opowiedzieć o FZŚ, który w parafii przeżywa kryzys powołaniowy.  W problematykę FZŚ jest bardzo zaangażowany ks. Proboszcz Jerzy Mądry. Z jego inicjatywy było również spotkanie z siostrami i braćmi w sali katechetycznej przed nabożeństwem popołudniowym. Była to również okazja, aby w czasie kazania nawiązać do misji zakonu braci mniejszych  i franciszkanach świeckich w krajach misyjnych. Po każdej Mszy św. była okazja do zakupienia kalendarza misyjnego 2018