W niedzielę 04 listopada O. Błażej na zaproszenie księdza proboszcza Józefa Jureczka przeprowadził niedziele misyjną. Na wszystkich Mszach św. w kościele parafialnym Rozwadzy i filii w Krępnej głosił kazania o tematyce misyjnej, a po Mszy św. rozprowadzał kalendarze misyjne.

Ks. proboszczowi Józefowi przekazuję podziękowanie za zaproszenie do parafii oraz za wieloletnią pomoc misjom franciszkańskim.