Program edukacyjny dedykowany dzieciom w Burkina Faso, Togo i Malawi po latach działalności przynosi owoce. Cieszy fakt, że dzięki pomocy rodziców adopcyjnych, dzieci nie tylko potrafią pisać i czytać, ale wielu z nich zdobyło zawód, Są samodzielni. Podarowaliście tym dzieciom niesamowity dar, którego brakuje Afrykańczyków, mianowicie wyobraźni. Cieszę się wraz z O. Rafałem i tymi, którzy przed laty zdecydowali się na ten program nazywając go „Dać nadzieję”. Ku naszemu zadowoleniu przerósł nasze oczekiwania. Nie było by jednak programu edukacyjnego „ Dać nadzieję”, gdyby nie rodzice adopcyjni, którzy zaangażowali się w pomoc. Ta pomoc nie ogranicza się jedynie do pomocy materialnej, ale za tym stoi również niesamowita troska, zaangażowanie, ale także pomoc duchowa. Dzięki Waszej fantastycznej pomocy los tych dzieci się odmienił. Zapewniliście im nową i inną przyszłość. Od nich będzie zależało jak tę przyszłość wykorzystają. Chciałbym wszystkim podziękować za Waszą pomoc dla nich. Oczywiście, w kolejce stoją następne dzieci. Będziemy bardzo wdzięczni wszystkim, którzy będą ją kontynuowali. W sobotę 23 czerwca 2018 zapraszam bardzo serdecznie na spotkanie w Domu Pielgrzyma. Początek o godz.10.00. Gościem honorowym będzie O. Rafał Segiet i katechista z Burkina Faso Raphael Oudrago, który od kilku lat pomaga w tym dziele. Ufam, że wszystkie trudności przezwyciężymy i będziemy mogli się z nim jako wielkim świadkiem spotkać na Górze św. Anny, dalej prowadzi z pomocnikami z Burkina Faso to wielkie dzieło.

Adres spotkania:
Dom Pielgrzyma
Al. Jana Pawła II
47-154 Góra św. Anny Tel. 77 46 25 301

Email: dompielgrzyma@op.pl

Do miłego zobaczenia na Górze św. Anny. Niech Pan Was błogosławi