W czwartek 03 października o godz. 18.30 odbyło się coroczne nabożeństwo „Transitus”, czy przejście św. Ojca naszego Franciszka z życia doczesnego do wieczności. Jako, że Ojciec św. Franciszek ogłosił miesiąc październik nadzwyczajnym miesiącem misyjnym, którego mottem są słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Tegoroczne nabożeństwo naznaczyliśmy elementami misyjnymi. W tym roku mija 800 lat od pamiętnej pielgrzymki św. Franciszka do Ziemi Pana Jezusa i rozmowy ze sułtanem.  Oprawą liturgiczną zajęła się rodzina Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Zawadzkim. Nabożeństwo prowadził i homilie wygłosił O. Sebastian Unsner, misjonarz od 30 lat w Afryce Wschodniej. Obecnie pracuje w Malawi. Na nabożeństwo przyjechał również będący na urlopie, O. Eleazar Wroński, który od lat przebywa w Ziemi Św. Pracuje w sanktuarium w Betanii.

       Ponadto do Zawadzkiego zostali zaproszeni tercjarze z: Dobrodzienia, Żędowic i Zębowic. Po nabożeństwie spotkaliśmy się z tercjarzami w Sali św. Anny. Bardzo dziękuję wszystkim za zaangażowanie, pomoc i uczestnictwo w nabożeństwie.