23 czerwca 2018 r. – Spotkanie rodziców adopcyjnych dzieci z programu „Dać Nadzieję”