Relacja ze spotkania referentów misyjnych w Kalwarii Zebrzydowskiej

W ramach Konferencji Zakonów Franciszkańskich w Polsce w Kalwarii Zebrzydowskiej w dni od 03-04 listopada odbyło się jesienne spotkanie referentów misyjnych. Prowincje franciszkańskie od lat realizują wspólnie inicjatywy misyjne. Na początku referenci podsumowali tegoroczne wspólne inicjatywy, którymi były: pielgrzymka przyjaciół misji franciszkańskich i Ziemi Św: coroczne spotkanie misjonarzy przebywających na urlopach oraz warsztaty misyjne.

          Również w przyszłym roku referenci zaplanowali pielgrzymkę dla przyjaciół misji franciszkańskich i Ziemi Św., która się w czerwcu 2023 roku na Górze św. Anny. Tradycyjnie spotkanie misjonarzy na urlopach odbędzie się w ostatnim tygodniu czerwca w Ostródzie.  Ponadto dyskutowano też nad nową formuła warsztatów misyjnych. W przyszłym roku warsztaty misyjne odbędą się w Kalwarii Pacławskiej w sierpniu 2023 roku.

Braciom z Kalwarii Zebrzydowskiej na czele z O. Prowincjałem i O. Kustoszem przekazujemy nasze podziękowania za zorganizowanie spotkania i za  braterskie przyjęcie.

Zaproszenie na opłatek
Listy O. Symeona