19-21 październik 2018 r. – Rekolekcje dla Róż Różańcowych. Dom Pielgrzyma