Drodzy Przyjaciele, Dobrodzieje i sympatycy misji franciszkańskich,

Papież Franciszek ogłosiłpaździernik 2019, Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym.Jego mottem były  słowa: „Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją w świecie”. Ojciec święty  zaznaczył, że ma się on przyczynić do rozbudzenia świadomości misji ad gentes i podjęcia z nową energią misyjnej przemiany życia i duszpasterstwa. Słowa Ojca św. przyjęliśmy z seminaryjnym kołem misyjnym dosłownie i rozpoczęliśmy akcję duszpasterską w parafiach, szkołach i wśród grup parafialnych, aby budzić świadomość misyjną. Była to też doskonała okazja, by w parafiach podziękować tym wszystkim, którzy się modlą za misje i misjonarzy, pomagają materialnie na wiele sposobów. Dzięki dobroci i wspaniałomyślności wielu ludzi afrykańskie dzieci uczą się czytania, pisania oraz zdobywają zawód. Wybudowaliśmy w tym roku studnię głębinową  w Togo. Jeżeli jest taka potrzeba wspomagamy też katechistów, kupujemy środki opatrunkowe i środki dezynfekujące. Misjonarze też dbają o najbardziej ubogich i chorych ludzi.

Tydzień misyjny był też naszym franciszkańskim podziękowaniem wszystkim ludziom wspierających nas duchowo i materialnie.

Bardzo dziękuję za każdą Waszą ofiarność na rzecz misji franciszkańskich.  Dziękuję za przysłane intencje mszalne i msze św. gregoriańskie, które regularne przesyłamy naszym misjonarzom w Afryce, Ameryce Południowej, Kazachstanie, Ukrainie i Ziemi św. Obecnie w Kazachstanie i Malawi są odprawiane Msze św. gregoriańskie.

Dziękuję za wszystkie  małe i duże ofiary. Dziękuję  za Waszą modlitwę,  a zwłaszcza ludziom chorymi starszym. W dniu 17 października po urlopie wrócił do Malawi O. Sebastian Unsner OFM. Chciałbym podziękować w jego imieniu wszystkim, który również osobiście jemu i jego misji pomogli. Wielkie Bóg zapłać.  Proszę dalej o  modlitwę za Br. Marka Baranowicza byłego misjonarza w Boliwii.

Za nami miesiąc misyjny ogłoszony przez papieża Franciszka. Dlatego szczególnie  bardzo Was proszę o modlitwę za naszych Braci misjonarzy, a także o nowe powołania misyjne.

Z franciszkańskim pozdrowieniem.Niech Pan Was błogosławi i strzeże!

 

 

dr Błażej Kurowski OFM
Animator Ewangelizacji Misyjnej

Góra św. Anny, listopad2019