O. Łazarz Żukowski OFM, przebywający w Kazachstanie i pracujący przy parafii franciszkańskiej w Almaty  brał udział w spotkaniu liderów religijnych w tym kraju.