W środę 22 maja O. Błażej został zaproszony przez S.M. Annę, katechetkę na misyjne spotkanie z dziećmi. Szkoła Podstawowa w Krzyżanowicach od lat uczestniczy w programie „Dać im nadzieję” i pomaga dwójce dzieci z Burkina Fasso. Dzięki tej pomocy dzieci mogą opłacić szkolę i tym samym uczestniczyć w regularnych zajęciach.

Co roku wśród dzieci pojawiają się nowe inne inicjatywy pomocy. W tym roku dzieci zbierały środki higieniczne. Udało się ich  nazbierać  bardzo dużo. Wszystkie są bardzo potrzebne i przy nadarzających się okazjach zostaną wysłane do krajów misyjnych w Afryce. Część z tego otrzymają biedne dzieci z Ukrainy.

Przekazuję bardzo wielkie podziękowanie nauczycielom na czele z P. Dyrektor, S. Annie, katechetce i wszystkim dzieciom, które tak wspaniałomyślnie się zaangażowały.

          Spotkanie w szkole było okazją do podziękowania, ale również przybliżenia misji franciszkańskich i pracy z dziećmi. O. Błażej opowiedział, o programach edukacyjnych w Burkina Faso, Togo i Malawi.